16 jul 2016 06:00

16 jul 2016 06:00

Skogsbrukarna skapar vårt gröna Sverige

MILJÖN

Sverige som det ser ut idag med guld och gröna skogar, som Hasse Andersson hade uttryckt sig, har inte växt fram av sig själv. Anledningen till att vi har bördiga åkermarker och vackra skogar beror på de som brukar dem. I början av 1900-talet var skogarna glesa runt om i Sverige och utan de skogsbrukare och bönder som planterade upp nya gröna områden hade Sverige inte sett ut som det gör idag.

När då utredaren Charlotta Riberdahl för regeringens tillsatta utredning angående miljöhänsyn i skogsbrukslagen, i ett seminarium under Almedalsveckan uttalar sig kritiskt mot det privata ägandet av svensk skog blir man väldigt fundersam, och när Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet hyllar uttalande och tycker det är kul och modigt att ifrågasätta äganderätten blir man rent ut sagt mörkrädd.

I Sverige idag ägs 50 procent av skogen av privata ägare och denna näring är extremt viktig för en levande landsbygd. Att centralisera ägandet ännu mer skulle göra att skogsbruket tappar sin lokalkännedom och de näringsidkare som försörjer sig på skogen skulle kanske inte ha möjlighet att bo kvar i glesbygden. Hotet mot äganderätten skulle alltså leda till förödelse för vår skog och landsbygden som den ser ut idag.

När ska vänstern förstå att det är jordbrukare, skogsbrukare och företagare över lag som har byggt detta land? Det är dags att vi lyfter fram de företagare som brukar vår jord och ser till att vi får mat på våra bord istället för att trycka ner och smutskasta dem.

Louise Grabo

distriktsordförande CUF Västra Götaland

När då utredaren Charlotta Riberdahl för regeringens tillsatta utredning angående miljöhänsyn i skogsbrukslagen, i ett seminarium under Almedalsveckan uttalar sig kritiskt mot det privata ägandet av svensk skog blir man väldigt fundersam, och när Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet hyllar uttalande och tycker det är kul och modigt att ifrågasätta äganderätten blir man rent ut sagt mörkrädd.

I Sverige idag ägs 50 procent av skogen av privata ägare och denna näring är extremt viktig för en levande landsbygd. Att centralisera ägandet ännu mer skulle göra att skogsbruket tappar sin lokalkännedom och de näringsidkare som försörjer sig på skogen skulle kanske inte ha möjlighet att bo kvar i glesbygden. Hotet mot äganderätten skulle alltså leda till förödelse för vår skog och landsbygden som den ser ut idag.

När ska vänstern förstå att det är jordbrukare, skogsbrukare och företagare över lag som har byggt detta land? Det är dags att vi lyfter fram de företagare som brukar vår jord och ser till att vi får mat på våra bord istället för att trycka ner och smutskasta dem.

Louise Grabo

distriktsordförande CUF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.