18 jul 2016 06:00

18 jul 2016 06:00

En skamfläck för Karlsborg

DRICKSVATTEN

En aktuell fråga är ju rent vatten.

Vi karlsborgare som bor vid en av Sveriges renaste sjöar, Vättern, skall vi då behöva dricka vatten, som till stor del kommer från Bottensjön, där vårt eget avloppsvatten ingår, plus stordiket från f.d. F6, innehållande bland annat brandskum (PFOS)? Även Viken rinner ut i Vättern, och den har sedan fem år tillbaka ett utlopp från Ryholms Store mosse med diverse kvicksilver, mangan och tungmetaller samt brun alg som dödar sjöar. Detta vatten dricker vi. Ett stort misstag som inte ändrats. Varför?

Karlsborgs vattenintag ligger cirka 700 meter från stranden (Hammarnäset). Hjos intag ligger cirka 2,7 kilometer från stranden. Karlsborgs intag ligger på ett djup av 10–12 meter, Hjos intag på 25–30 meter.

Vår nye kommunchef kommer från Hjo. Han kanske kan få Karlsborgs politiker att tänka om.

P.S. Dåligt dricksvatten blir det även av för varmt vatten. Karlsborg ligger mycket illa till!

KJ

Vi karlsborgare som bor vid en av Sveriges renaste sjöar, Vättern, skall vi då behöva dricka vatten, som till stor del kommer från Bottensjön, där vårt eget avloppsvatten ingår, plus stordiket från f.d. F6, innehållande bland annat brandskum (PFOS)? Även Viken rinner ut i Vättern, och den har sedan fem år tillbaka ett utlopp från Ryholms Store mosse med diverse kvicksilver, mangan och tungmetaller samt brun alg som dödar sjöar. Detta vatten dricker vi. Ett stort misstag som inte ändrats. Varför?

Karlsborgs vattenintag ligger cirka 700 meter från stranden (Hammarnäset). Hjos intag ligger cirka 2,7 kilometer från stranden. Karlsborgs intag ligger på ett djup av 10–12 meter, Hjos intag på 25–30 meter.

Vår nye kommunchef kommer från Hjo. Han kanske kan få Karlsborgs politiker att tänka om.

P.S. Dåligt dricksvatten blir det även av för varmt vatten. Karlsborg ligger mycket illa till!

KJ

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.