18 jul 2016 06:00

18 jul 2016 06:00

Tempo 100 kan öka turismen och jobben

DEBATT:

Det är semestertider vilket innebär att många ger sig ut på vägarna med sina husvagnar.

Hastighetsbegränsningen i Sverige för ett husvagnsekipage är 80 kilometer i timmen, i Tyskland och Danmark är det tillåtet att köra i 100 kilometer i timmen. Detta kräver dock en certifiering av husvagnsekipaget, så kallad Tempo 100, vilket bland annat innebär att husvagnen måste ha stötdämpare, vara bromsad och däcken får inte vara äldre än sex år. Moderaterna i riksdagens trafikutskott har motionerat om att tillåta högre hastigheter för husvagnar i Sverige men vi har inte fått en majoritet för förslaget ännu. Att Miljöpartiet är med och styr landet visar sig ännu en gång då de på alla sätt vill försvåra för det som går på gummihjul.

Varför bör vi då tillåta högre hastighet i Sverige? Det finns ett antal fördelar med höjda hastighetsgränser, framförallt blir trafikrytmen bättre eftersom det bildas färre bilköer efter husvagnsekipage som kör långsammare än övriga trafikanter. Attraktionskraften för Sverige som land för utländska husvagnsturister att turista i stärks vilket är av stor vikt. Campingbranschen sysselsätter 10 000 personer varav nästan 80 procent är säsongsanställda. En ökad husvagnsturism i Sverige skapar jobb och tillväxt.

Campingplatser är viktiga arbetsgivare på landsbygden och erbjuder ofta unga deras första kontakt med arbetslivet. Totalt omsätter branschen ungefär 4 miljarder kronor per år. Förra året spenderades 15,5 miljoner gästnätter på landets campingplatser och under sommarmånaderna stod campingplatserna för ungefär hälften av det totala antalet gästnätter. 72 procent av gästnätterna spenderades i husvagn. Vi kan med andra ord konstatera att husvagnen är en stor och viktig del av mångas semester och självklart ska vi göra vad vi kan för att skapa fler jobb inom denna bransch.

Det är populärt att campa och branschen har stor potential att växa. Genom en enkel certifiering kan vi tillåta husvagnsekipage att köra snabbare än vad som idag är tillåtet. Bättre villkor för husvagnsekipage stärker vår attraktionskraft som turistland vilket ger tillväxt och fler jobb. Det som är möjligt i Tyskland och Danmark är självklart även möjligt i Sverige. Fler turister i Sverige är bra för landsbygden, jobben och tillväxten.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Trafikutskottet

Hastighetsbegränsningen i Sverige för ett husvagnsekipage är 80 kilometer i timmen, i Tyskland och Danmark är det tillåtet att köra i 100 kilometer i timmen. Detta kräver dock en certifiering av husvagnsekipaget, så kallad Tempo 100, vilket bland annat innebär att husvagnen måste ha stötdämpare, vara bromsad och däcken får inte vara äldre än sex år. Moderaterna i riksdagens trafikutskott har motionerat om att tillåta högre hastigheter för husvagnar i Sverige men vi har inte fått en majoritet för förslaget ännu. Att Miljöpartiet är med och styr landet visar sig ännu en gång då de på alla sätt vill försvåra för det som går på gummihjul.

Varför bör vi då tillåta högre hastighet i Sverige? Det finns ett antal fördelar med höjda hastighetsgränser, framförallt blir trafikrytmen bättre eftersom det bildas färre bilköer efter husvagnsekipage som kör långsammare än övriga trafikanter. Attraktionskraften för Sverige som land för utländska husvagnsturister att turista i stärks vilket är av stor vikt. Campingbranschen sysselsätter 10 000 personer varav nästan 80 procent är säsongsanställda. En ökad husvagnsturism i Sverige skapar jobb och tillväxt.

Campingplatser är viktiga arbetsgivare på landsbygden och erbjuder ofta unga deras första kontakt med arbetslivet. Totalt omsätter branschen ungefär 4 miljarder kronor per år. Förra året spenderades 15,5 miljoner gästnätter på landets campingplatser och under sommarmånaderna stod campingplatserna för ungefär hälften av det totala antalet gästnätter. 72 procent av gästnätterna spenderades i husvagn. Vi kan med andra ord konstatera att husvagnen är en stor och viktig del av mångas semester och självklart ska vi göra vad vi kan för att skapa fler jobb inom denna bransch.

Det är populärt att campa och branschen har stor potential att växa. Genom en enkel certifiering kan vi tillåta husvagnsekipage att köra snabbare än vad som idag är tillåtet. Bättre villkor för husvagnsekipage stärker vår attraktionskraft som turistland vilket ger tillväxt och fler jobb. Det som är möjligt i Tyskland och Danmark är självklart även möjligt i Sverige. Fler turister i Sverige är bra för landsbygden, jobben och tillväxten.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Trafikutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.