20 jul 2016 09:00

20 jul 2016 09:00

Vi blev sannspådda

OMSORG

Nu har det hänt som vi länge varnat den styrande minoriteten i Skövde för.

Bristen på undersköterskor börjar att märkas i verksamheten. Flera tjänster ligger ute på arbetsförmedlingens hemsida och det är något som inte inträffat på flera år. Vad beror det då på?

Man är trött på att bli inringd för att jobba extra eller vill inte riskera att drabbas av scheman med delade turer. Man är sliten och stressad på grund av för låg bemanning och söker sig någon annanstans.

Sektor Vård och Omsorg lägger 40 miljoner kronor årligen på timanställningar. Om vi istället använde 20 av dem till att anställa fler med fasta tjänster skulle det bidra till drägligare arbetsvillkor och minskade sjuktal.

Skövde kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera i framtiden då vi också vet att det kommer råda skarp konkurrens om undersköterskorna.

Då duger det inte med halvtaskig arbetsmiljö och schemamodeller vars bäst före datum gick ut förrförra seklet.

För att klara av framtida utmaningar måste vi planera och tänka långsiktigt, en början är att anställa fler istället för att lägga resurserna på kortsiktiga lösningar, varje gång vi tar upp detta besvaras vi med tystnad och tomma blickar.

Bjarne Medin

2:e vice ordf Vård och Omsorgsnämnden i Skövde

Bristen på undersköterskor börjar att märkas i verksamheten. Flera tjänster ligger ute på arbetsförmedlingens hemsida och det är något som inte inträffat på flera år. Vad beror det då på?

Man är trött på att bli inringd för att jobba extra eller vill inte riskera att drabbas av scheman med delade turer. Man är sliten och stressad på grund av för låg bemanning och söker sig någon annanstans.

Sektor Vård och Omsorg lägger 40 miljoner kronor årligen på timanställningar. Om vi istället använde 20 av dem till att anställa fler med fasta tjänster skulle det bidra till drägligare arbetsvillkor och minskade sjuktal.

Skövde kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera i framtiden då vi också vet att det kommer råda skarp konkurrens om undersköterskorna.

Då duger det inte med halvtaskig arbetsmiljö och schemamodeller vars bäst före datum gick ut förrförra seklet.

För att klara av framtida utmaningar måste vi planera och tänka långsiktigt, en början är att anställa fler istället för att lägga resurserna på kortsiktiga lösningar, varje gång vi tar upp detta besvaras vi med tystnad och tomma blickar.

Bjarne Medin

2:e vice ordf Vård och Omsorgsnämnden i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.