21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Näring och kost reducerar symptom

ADHD

Tack till L Andersson som 19/7 i SLA kommenterade mina tidigare rader med anledning av den extremt höga förskrivningen av ADHD-mediciner i Karlsborgs kommun.

Att låta barn och unga i så unga år börja med narkotikaklassad medicin är enligt min syn egendomligt och väcker en del frågor.

Skribenten glömde att nämna att enligt forskning och individuella rön kan näring och kost reducera symptomen ifråga. Enligt en studie publicerad i The Lancet år 2011 (The Lancet 2011; 377: 494–503) blev över 60 procent bättre genom ändrad kost. Studien leddes av professor Jan Buitelaar från Radboud-universitet i Nijmegen och resultaten publicerades även i svensk media. Avhållsamhet från kost med artificiella smak- och färgämnen var ett par påverkande faktorer.

Det är även sedan lång tid tillbaka väl känt hos initierade att vissa barn och unga får minskade symptom om de eliminerar socker i kosten och även genom att inta fettsyror.

EffBe

Att låta barn och unga i så unga år börja med narkotikaklassad medicin är enligt min syn egendomligt och väcker en del frågor.

Skribenten glömde att nämna att enligt forskning och individuella rön kan näring och kost reducera symptomen ifråga. Enligt en studie publicerad i The Lancet år 2011 (The Lancet 2011; 377: 494–503) blev över 60 procent bättre genom ändrad kost. Studien leddes av professor Jan Buitelaar från Radboud-universitet i Nijmegen och resultaten publicerades även i svensk media. Avhållsamhet från kost med artificiella smak- och färgämnen var ett par påverkande faktorer.

Det är även sedan lång tid tillbaka väl känt hos initierade att vissa barn och unga får minskade symptom om de eliminerar socker i kosten och även genom att inta fettsyror.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.