21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Sjukvården har inte ett hyrläkarproblem

SJUKVÅRD

För någon vecka sedan kunde vi höra på nyheterna och läsa i tidningarna om de ökade kostnader som landsting och regioner har för hyrläkare och annan inhyrd sjukhuspersonal.

Merkostnaden de senaste 5 åren ligger på nivån 16 miljarder kronor. De totala kostnaderna för sjukvården var 217 miljarder kr år 2013 enligt en analys av Sten-Erik Jensen.

De senaste 5 åren har det kommit hundratusentals nyanlända till Sverige. Människor som i genomsnitt har ett sämre hälsoläge än de som bor i Sverige. Antalet asylsökande bara under 2015 motsvarar 25 kommuner av Karlsborgs storlek. Man har dessutom tagit beslutet om subventionerad sjukvård för så kallade papperslösa, det vill säga de som vistas illegalt här i landet.

Vår sjuk- och tandvård har alltså tillförts hundratusentals nya patienter. Är det verkligen någon som på fullt allvar är förvånad över att sjuk- och tandvården behöver mer personella resurser för att hantera detta och av den anledningen behöver hyra in personal för höga kostnader.

Sjukvården har inte ett hyrläkarproblem. Sjukvården har ett volymproblem på grund av invandringen till Sverige. Precis på samma sätt som bostadsmarknaden har ett volymproblem av precis samma anledning.

Att så är fallet har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) konstaterat i sina två senaste ekonomiska rapporter. Och att det oundvikligen kommer att leda till skattehöjningar för landsting och kommuner har man också konstaterat.

Att hyra in personal är inte någon optimal lösning. Men att låtsas som om de ökande kostnaderna för sjukvården är ett hyrläkarproblem är bara ett dåligt sätt att försöka sopa problemen under mattan. Sjukvården, liksom all annan offentlig service behöver byggas ut därför att antalet medborgare i landet ökar i rask takt. Det har ansvariga politiker underlåtit att göra i decennier, av den enkla anledningen att det inte funnits ekonomiska resurser till detta, trots påstådda vinster med svensk invandringspolitik.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Merkostnaden de senaste 5 åren ligger på nivån 16 miljarder kronor. De totala kostnaderna för sjukvården var 217 miljarder kr år 2013 enligt en analys av Sten-Erik Jensen.

De senaste 5 åren har det kommit hundratusentals nyanlända till Sverige. Människor som i genomsnitt har ett sämre hälsoläge än de som bor i Sverige. Antalet asylsökande bara under 2015 motsvarar 25 kommuner av Karlsborgs storlek. Man har dessutom tagit beslutet om subventionerad sjukvård för så kallade papperslösa, det vill säga de som vistas illegalt här i landet.

Vår sjuk- och tandvård har alltså tillförts hundratusentals nya patienter. Är det verkligen någon som på fullt allvar är förvånad över att sjuk- och tandvården behöver mer personella resurser för att hantera detta och av den anledningen behöver hyra in personal för höga kostnader.

Sjukvården har inte ett hyrläkarproblem. Sjukvården har ett volymproblem på grund av invandringen till Sverige. Precis på samma sätt som bostadsmarknaden har ett volymproblem av precis samma anledning.

Att så är fallet har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) konstaterat i sina två senaste ekonomiska rapporter. Och att det oundvikligen kommer att leda till skattehöjningar för landsting och kommuner har man också konstaterat.

Att hyra in personal är inte någon optimal lösning. Men att låtsas som om de ökande kostnaderna för sjukvården är ett hyrläkarproblem är bara ett dåligt sätt att försöka sopa problemen under mattan. Sjukvården, liksom all annan offentlig service behöver byggas ut därför att antalet medborgare i landet ökar i rask takt. Det har ansvariga politiker underlåtit att göra i decennier, av den enkla anledningen att det inte funnits ekonomiska resurser till detta, trots påstådda vinster med svensk invandringspolitik.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.