21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Sjukvårdens förfall är större än blockpolitik

SJUKVÅRD

Som vanligt blir jag mest förvirrad och inte så mycket klokare när jag läser politikens redogörelse för sina politiska budgetplaner och beslut.

I SLA den 14/7 läser jag Västra Götalands Regionens Grönblå Samverkans redogörelse för deras budget för 2017. Sen kommer svaret från oppositionen (S) den 15/7 i samma tidning. Där redogörs för deras nedröstade budgetförslag.

Jag vet inte vem som har rätt eller om några har fel. Kanske beror det bara på hur man presenterar siffror. Men jag vet att frågan om sjukvårdens förfall är större än blockpolitik. Det måste finnas en ekonomisk sanning och en verklighet att förhålla sig till.

En del av verkligheten är denna:

Sjuksköterskor och barnmorskor vill inte arbeta inom landstingens/Regioners verksamheter under rådande förutsättningar. Punkt.

Detta leder till att vi har en sjukvård som havererar genom att den är patientosäker på grund av personalbrist. Punkt.

För att säkra upp sjukvården så Sverige kan vårda sina sjuka på ett humant, personcentrerat och säkert sätt, måste bland annat följande ske:

Sluta se sjuksköterskor och barnmorskor som en resurs som måste klappas på axeln och strykas medhårs så de kommer tillbaka till fållan som vore de vilsna får, och där utnyttjas på bästa, billigaste sätt. De har en akademisk högskoleutbildning på minst tre år och kan på inget sätt jämföras med undersköterskans gymnasieutbildning. De ska jämföras med likvärdiga, jämnlånga högskoleutbildningar vad gäller lön och vad gäller ansvar överstiger de flesta andra utbildningar då de arbetar med oersättliga värden, människor, dig och mig och våra kära, när vi/de är i störst behov och nöd.

Sluta med retoriken där sjuksköterskor och barnmorskor på något sätt ska vara tacksamma för de satsningar som görs som om de får en personlig present.

Börja se sanningen för vad den är, att det i allt för många år har undervärderats och felbemannats. Börja kräva att bli ordentligt insatt i problemen av arbetsgivaren så att ni kan fatta beslut baserade på verkligheten. Räcker inte pengarna, ta då ansvar för det och prioritera bort den vård som inte ska bedrivas.

Så istället för att se politiker sola sig i glansen för de satsningar som görs eller hade gjorts om oppositionen satt vid makten, vill jag istället se dem be om ursäkt för de felbedömningar som gjorts under åren som gått. Detta genom att börja lönesatsa efter ovan nämnda värde och bemanna för att täcka semesteruttag, föräldraledighet, ledighet för studier, lång och kort sjukskrivning, handledning av studenter och inskolning av nya kollegor, arbetsmiljöarbete och utvecklingsarbete.

Allt detta behövs och lite till för att förutsättningarna för att arbeta och bedriva sjukvård ska bli hållbara. Allt annat är undermåligt och kommer inte att få tillbaka de sjuksköterskor och barnmorskor som lämnat eller behålla de som är på väg bort. Säkras inte kompetensförsörjningen kommer patienter att dö. Det är verkligheten.

Lene Lorentzen

Förtroendevald för Vårdförbundet

I SLA den 14/7 läser jag Västra Götalands Regionens Grönblå Samverkans redogörelse för deras budget för 2017. Sen kommer svaret från oppositionen (S) den 15/7 i samma tidning. Där redogörs för deras nedröstade budgetförslag.

Jag vet inte vem som har rätt eller om några har fel. Kanske beror det bara på hur man presenterar siffror. Men jag vet att frågan om sjukvårdens förfall är större än blockpolitik. Det måste finnas en ekonomisk sanning och en verklighet att förhålla sig till.

En del av verkligheten är denna:

Sjuksköterskor och barnmorskor vill inte arbeta inom landstingens/Regioners verksamheter under rådande förutsättningar. Punkt.

Detta leder till att vi har en sjukvård som havererar genom att den är patientosäker på grund av personalbrist. Punkt.

För att säkra upp sjukvården så Sverige kan vårda sina sjuka på ett humant, personcentrerat och säkert sätt, måste bland annat följande ske:

Sluta se sjuksköterskor och barnmorskor som en resurs som måste klappas på axeln och strykas medhårs så de kommer tillbaka till fållan som vore de vilsna får, och där utnyttjas på bästa, billigaste sätt. De har en akademisk högskoleutbildning på minst tre år och kan på inget sätt jämföras med undersköterskans gymnasieutbildning. De ska jämföras med likvärdiga, jämnlånga högskoleutbildningar vad gäller lön och vad gäller ansvar överstiger de flesta andra utbildningar då de arbetar med oersättliga värden, människor, dig och mig och våra kära, när vi/de är i störst behov och nöd.

Sluta med retoriken där sjuksköterskor och barnmorskor på något sätt ska vara tacksamma för de satsningar som görs som om de får en personlig present.

Börja se sanningen för vad den är, att det i allt för många år har undervärderats och felbemannats. Börja kräva att bli ordentligt insatt i problemen av arbetsgivaren så att ni kan fatta beslut baserade på verkligheten. Räcker inte pengarna, ta då ansvar för det och prioritera bort den vård som inte ska bedrivas.

Så istället för att se politiker sola sig i glansen för de satsningar som görs eller hade gjorts om oppositionen satt vid makten, vill jag istället se dem be om ursäkt för de felbedömningar som gjorts under åren som gått. Detta genom att börja lönesatsa efter ovan nämnda värde och bemanna för att täcka semesteruttag, föräldraledighet, ledighet för studier, lång och kort sjukskrivning, handledning av studenter och inskolning av nya kollegor, arbetsmiljöarbete och utvecklingsarbete.

Allt detta behövs och lite till för att förutsättningarna för att arbeta och bedriva sjukvård ska bli hållbara. Allt annat är undermåligt och kommer inte att få tillbaka de sjuksköterskor och barnmorskor som lämnat eller behålla de som är på väg bort. Säkras inte kompetensförsörjningen kommer patienter att dö. Det är verkligheten.

Lene Lorentzen

Förtroendevald för Vårdförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.