21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Stärk Sveriges säkerhet

DEBATT

Omvärldsläget är oroligare än på länge. Odemokratisk statskupp i Turkiet, terrordåd och massmord i Frankrike. Modern krigföring, cyberhot och propaganda innebär en ny sårbarhet. Dessutom har Rysslands agerande ökat osäkerheten i vårt närområde. Den gränsöverskridande terrorismen innebär stora utmaningar internationellt, också för Sverige.

Överenskommelsen om den försvarspolitiska inriktningen har varit betydelsefull för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Samtidigt måste vi nu ytterligare vässa vår samlade förmåga att försvara vårt samhälle, civilt, militärt och polisiärt, mot den nya tidens hot.

Sverige står därför inför omedelbara behov av uppdaterad politik. Särskilt viktigt är;

Sverige bör gå med i Nato. Ett Sverige i Nato skulle stärka säkerheten i Östersjöområdet, medan ett Sverige utanför alliansen ökar osäkerheten. Ett Sverige i Nato skulle dessutom ge oss ett ökat inflytande över de säkerhetspolitiska frågor som berör oss, och en plats vid bordet där beslut som berör oss fattas. Sverige behöver därför en färdplan för ett Natomedlemskap.

Förstärkt säkerhetsarbete i Sverige. Att resa för att kriga med terrororganisationer ska kriminaliseras. Till det behöver Säkerhetspolisen både resurser och bättre verktyg. Till exempel behövs verktyg i form av hemlig dataavläsning och tillgång till signalspaning, för att lagstiftningen ska hänga med den digitala utvecklingen.

Sveriges säkerhet måste stärkas. Det måste omfatta totalförsvaret i dess vidaste bemärkelse, från cyberattacker och propagandakrig till ubåtsjakt och samhällets mobilisering, tillsammans med den utmaning som radikalisering och terrorism innebär. Sverige behöver en brett förankrad säkerhetspolitisk bedömning och plan för hur vi ska möta framtidens militära och civila säkerhetsutmaningar.

Förutsättningarna för svensk försvars- och säkerhetspolitik har ändrats dramatiskt på kort tid. Därför behöver vi nu bättre rusta oss för att möta det samlade hotet mot Sverige. Det handlar om att värna det som är grunden i vårt öppna samhälle och stärka den egna säkerheten.

Karin Enström (M)

Utrikespolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)

Försvarspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

Överenskommelsen om den försvarspolitiska inriktningen har varit betydelsefull för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Samtidigt måste vi nu ytterligare vässa vår samlade förmåga att försvara vårt samhälle, civilt, militärt och polisiärt, mot den nya tidens hot.

Sverige står därför inför omedelbara behov av uppdaterad politik. Särskilt viktigt är;

Sverige bör gå med i Nato. Ett Sverige i Nato skulle stärka säkerheten i Östersjöområdet, medan ett Sverige utanför alliansen ökar osäkerheten. Ett Sverige i Nato skulle dessutom ge oss ett ökat inflytande över de säkerhetspolitiska frågor som berör oss, och en plats vid bordet där beslut som berör oss fattas. Sverige behöver därför en färdplan för ett Natomedlemskap.

Förstärkt säkerhetsarbete i Sverige. Att resa för att kriga med terrororganisationer ska kriminaliseras. Till det behöver Säkerhetspolisen både resurser och bättre verktyg. Till exempel behövs verktyg i form av hemlig dataavläsning och tillgång till signalspaning, för att lagstiftningen ska hänga med den digitala utvecklingen.

Sveriges säkerhet måste stärkas. Det måste omfatta totalförsvaret i dess vidaste bemärkelse, från cyberattacker och propagandakrig till ubåtsjakt och samhällets mobilisering, tillsammans med den utmaning som radikalisering och terrorism innebär. Sverige behöver en brett förankrad säkerhetspolitisk bedömning och plan för hur vi ska möta framtidens militära och civila säkerhetsutmaningar.

Förutsättningarna för svensk försvars- och säkerhetspolitik har ändrats dramatiskt på kort tid. Därför behöver vi nu bättre rusta oss för att möta det samlade hotet mot Sverige. Det handlar om att värna det som är grunden i vårt öppna samhälle och stärka den egna säkerheten.

Karin Enström (M)

Utrikespolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)

Försvarspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.