25 jul 2016 06:00

25 jul 2016 06:00

Värderingar bygger samhällsgemenskapen

DEBATT

Sommarens politiska debatt har handlat om värderingar. Många har lyft fram svenska värden, vilket är något som passar oss kristdemokrater väldigt väl. Vi menar att det råder en värderingskris i Sverige. Den värdegrund som har ansetts vara en gemensam plattform för våra invånare har naggats och det hus som byggs på en lös grund står inte emot stormens ansättningar.

Under de många år som Alf Svensson var partiledare för Kristdemokraterna drev han frågor om etik. Den inre etiska kompassen bygger på värden som uttrycks i de beteenden, den moral, som vi visar varandra. Så värderingsdebatten är ingen ny företeelse, men den har fått förnyad aktualitet eftersom många av de värden som varit gemensamma för vårt samhälle, nu ifrågasätts eller tar sig andra uttryck.

Det grundläggande värdet om människan, dvs att alla människor har ett unikt och absolut människovärde, kränks varje dag. Respekten för att alla är jämlikar måste hävdas dagligen och ett sorteringssamhälle i vi och dom, gör att vi skapar hierarkier som inte bygger ett gemensamt samhälle. Det utanförskap som många upplever är inte bara ett problem för individen utan det är ett samhällsproblem. Det jämlika samhället kan enbart byggas om vi har gemensamma värden.

De svenska värderingarna uttrycks i våra lagar. Riksdagsledamöternas främsta uppgift är att stifta lagar och de ska uttrycka sådant som vi är överens om. Här spelar kultur en stor roll och därför skiljer sig lagstiftning mellan olika länder. För oss i Sverige har egendomsrätten varit en grundläggande värdering och vi har varit överens om att mitt är mitt och ditt är ditt. Men vi har också sådant som tillhör oss alla. Den som inte följer de gemensamma överenskommelserna får också ta konsekvenserna av sitt handlande. Brottslighet ska beivras med straff. Vårt socialförsäkringssystem bygger på solidaritet. Den som är sjuk ska få andras stöd. Den som har sjuka barn ska ha rätt att vårda barnen och därmed också få ekonomisk ersättning. Det råder en värderingskris när vi konstaterar att fiffel förekommer och att statliga myndigheter får lägga stora resurser på att utreda och beivra fusk. När blåljusfordon attackeras så är det inte enskilda ambulansförare, poliser eller räddningspersonal som är utsatta, det är ett angrepp på oss alla.

Vi kristdemokrater bygger vår politik på kristna värden. Vi är väl medvetna om att detta ifrågasätts men dessa värden har hållit väl ett par tusen år och innehåller sådant som bygger ett gemensamt och solidariskt samhälle. En slags portalparagraf är den gyllene regeln som uttrycker att du ska göra mot din nästa det som du vill att de ska göra mot dig. Om alla levde efter den skulle många lagar överhuvudtaget inte behövas.

Fusk, fiffel, diskriminering, övergrepp och lögner är sådant som raserar det gemensamma samhällsbygget. Ingen individ kan i varje fråga själv avgöra vad som är rätt eller fel. Demokrati bygger på respekten för andra och att själv alltid göra egna tolkningar leder till anarki. Egoismen är därför ett hot och politikens roll är att hävda solidariska och gemensamma värderingar.

Kristdemokraterna kommer att kämpa för ett samhälle som bygger på gemensamma värderingar. Därför är också familjens betydelse så oerhört avgörande. Det är i den lilla och nära gemenskaper som vi lär oss att ta hänsyn, visa respekt och fatta solidariska beslut. Vi är övertygade om att det behövs ett politiskt parti som ständigt påminner om vikten av värderingar. Därför kommer kristdemokraterna att fortsatt kämpa för värden som bygger ett hållbart samhälle.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker

Under de många år som Alf Svensson var partiledare för Kristdemokraterna drev han frågor om etik. Den inre etiska kompassen bygger på värden som uttrycks i de beteenden, den moral, som vi visar varandra. Så värderingsdebatten är ingen ny företeelse, men den har fått förnyad aktualitet eftersom många av de värden som varit gemensamma för vårt samhälle, nu ifrågasätts eller tar sig andra uttryck.

Det grundläggande värdet om människan, dvs att alla människor har ett unikt och absolut människovärde, kränks varje dag. Respekten för att alla är jämlikar måste hävdas dagligen och ett sorteringssamhälle i vi och dom, gör att vi skapar hierarkier som inte bygger ett gemensamt samhälle. Det utanförskap som många upplever är inte bara ett problem för individen utan det är ett samhällsproblem. Det jämlika samhället kan enbart byggas om vi har gemensamma värden.

De svenska värderingarna uttrycks i våra lagar. Riksdagsledamöternas främsta uppgift är att stifta lagar och de ska uttrycka sådant som vi är överens om. Här spelar kultur en stor roll och därför skiljer sig lagstiftning mellan olika länder. För oss i Sverige har egendomsrätten varit en grundläggande värdering och vi har varit överens om att mitt är mitt och ditt är ditt. Men vi har också sådant som tillhör oss alla. Den som inte följer de gemensamma överenskommelserna får också ta konsekvenserna av sitt handlande. Brottslighet ska beivras med straff. Vårt socialförsäkringssystem bygger på solidaritet. Den som är sjuk ska få andras stöd. Den som har sjuka barn ska ha rätt att vårda barnen och därmed också få ekonomisk ersättning. Det råder en värderingskris när vi konstaterar att fiffel förekommer och att statliga myndigheter får lägga stora resurser på att utreda och beivra fusk. När blåljusfordon attackeras så är det inte enskilda ambulansförare, poliser eller räddningspersonal som är utsatta, det är ett angrepp på oss alla.

Vi kristdemokrater bygger vår politik på kristna värden. Vi är väl medvetna om att detta ifrågasätts men dessa värden har hållit väl ett par tusen år och innehåller sådant som bygger ett gemensamt och solidariskt samhälle. En slags portalparagraf är den gyllene regeln som uttrycker att du ska göra mot din nästa det som du vill att de ska göra mot dig. Om alla levde efter den skulle många lagar överhuvudtaget inte behövas.

Fusk, fiffel, diskriminering, övergrepp och lögner är sådant som raserar det gemensamma samhällsbygget. Ingen individ kan i varje fråga själv avgöra vad som är rätt eller fel. Demokrati bygger på respekten för andra och att själv alltid göra egna tolkningar leder till anarki. Egoismen är därför ett hot och politikens roll är att hävda solidariska och gemensamma värderingar.

Kristdemokraterna kommer att kämpa för ett samhälle som bygger på gemensamma värderingar. Därför är också familjens betydelse så oerhört avgörande. Det är i den lilla och nära gemenskaper som vi lär oss att ta hänsyn, visa respekt och fatta solidariska beslut. Vi är övertygade om att det behövs ett politiskt parti som ständigt påminner om vikten av värderingar. Därför kommer kristdemokraterna att fortsatt kämpa för värden som bygger ett hållbart samhälle.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.