28 jul 2016 06:00

28 jul 2016 06:00

Bli inte en kulturtjuv på semestern

DEBATT

Det är semestertider och många svenskar tillbringar sin ledighet utomlands. Varje år görs över 12 miljoner utlandsresor. Om Västra Götaland är representativt för landet i stort innebär det 2,0 miljoner utlandsresor från länet och många är semesterresor. Då ökar risken att komma i kontakt med stulna kulturföremål.

Ett stående inslag på många resmål är souvenirförsäljare. Och visst kan vi vilja ha ett minne med oss hem, kanske en kopia av ett kulturföremål? Ibland erbjuds vi också den äkta varan: ett smycke, ett keramikföremål, eller kanske en vacker liten figurin. Det kan vara lätt att utan närmare eftertanke känna vilket kap, den köper jag!.

Här gäller det att se upp. Globalt är illegal handel med kulturföremål en storindustri som omsätter miljardbelopp. De senaste 20 åren har till exempel kulturföremål från krigets Irak spridits över världen. Situationen har förvärrats i och med inbördeskrigen i Syrien och Libyen. Varje utlandsresenär har ett eget ansvar för att inte bidra till den illegala handeln som stödjer internationell brottslighet eller terrorstämplade och krigförande organisationer.

Den som köper eller säljer kulturföremål som tagits in olagligt i landet, och i strid med ursprungslandets lagstiftning, kan dömas till böter eller fängelse. Detsamma gäller för den som avsiktligt förpackar, transporterar, förvarar, döljer eller bearbetar sådana kulturföremål. Många länder har ännu hårdare lagar och det finns exempel på resenärer som dömts till kännbara straff utomlands för försök till utförsel av vad som visat sig vara stulna kulturföremål.

Om du blir erbjuden misstänkta föremål bör du avstå från att köpa och i stället kontakta polisens Nationella operativa avdelning (NOA) som har fått utökade resurser och hanterar kulturarvsbrott.

I Syrien har IS/Daesh nu pressats tillbaka på flera fronter. FN-organet Unesco stöder initiativ för att inventera skadorna på kulturarvet och finna metoder för att skydda detta i framtiden. Men varken Unesco eller någon annan kan skydda kulturarvet om inte medvetenheten hos allmänheten höjs och leder till minskad efterfrågan på kulturföremål.

Som enskild resenär kan du ta ansvar för kulturarvet genom att inte falla för frestelsen att köpa kulturföremål av misstänkt ursprung. Stryper vi efterfrågan, så stryper vi också drivkrafterna bakom.

Lars Amréus

riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Mats Djurberg

generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Maria Ellior

polisintendent, nationell samordnare för kulturarvsbrott vid Polismyndigheten

Ett stående inslag på många resmål är souvenirförsäljare. Och visst kan vi vilja ha ett minne med oss hem, kanske en kopia av ett kulturföremål? Ibland erbjuds vi också den äkta varan: ett smycke, ett keramikföremål, eller kanske en vacker liten figurin. Det kan vara lätt att utan närmare eftertanke känna vilket kap, den köper jag!.

Här gäller det att se upp. Globalt är illegal handel med kulturföremål en storindustri som omsätter miljardbelopp. De senaste 20 åren har till exempel kulturföremål från krigets Irak spridits över världen. Situationen har förvärrats i och med inbördeskrigen i Syrien och Libyen. Varje utlandsresenär har ett eget ansvar för att inte bidra till den illegala handeln som stödjer internationell brottslighet eller terrorstämplade och krigförande organisationer.

Den som köper eller säljer kulturföremål som tagits in olagligt i landet, och i strid med ursprungslandets lagstiftning, kan dömas till böter eller fängelse. Detsamma gäller för den som avsiktligt förpackar, transporterar, förvarar, döljer eller bearbetar sådana kulturföremål. Många länder har ännu hårdare lagar och det finns exempel på resenärer som dömts till kännbara straff utomlands för försök till utförsel av vad som visat sig vara stulna kulturföremål.

Om du blir erbjuden misstänkta föremål bör du avstå från att köpa och i stället kontakta polisens Nationella operativa avdelning (NOA) som har fått utökade resurser och hanterar kulturarvsbrott.

I Syrien har IS/Daesh nu pressats tillbaka på flera fronter. FN-organet Unesco stöder initiativ för att inventera skadorna på kulturarvet och finna metoder för att skydda detta i framtiden. Men varken Unesco eller någon annan kan skydda kulturarvet om inte medvetenheten hos allmänheten höjs och leder till minskad efterfrågan på kulturföremål.

Som enskild resenär kan du ta ansvar för kulturarvet genom att inte falla för frestelsen att köpa kulturföremål av misstänkt ursprung. Stryper vi efterfrågan, så stryper vi också drivkrafterna bakom.

Lars Amréus

riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Mats Djurberg

generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Maria Ellior

polisintendent, nationell samordnare för kulturarvsbrott vid Polismyndigheten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.