29 jul 2016 06:00

29 jul 2016 06:00

Idyllen Rosendala – en illusion?

ROSENDALA

Den 7 juli var jag med om en mycket allvarlig händelse som kändes väldigt hotfullt, framförallt för mitt barnbarn, som aldrig borde ha utsatts för detta. Jag vet inte vad som var värst för mitt barnbarn, att höra sin mormor bli kallad för en jävla subba och att någon uppmanar henne att flytta från sitt hem, eller att få en röjsåg hotfullt förd fram och tillbaka framför fötterna.

Denna fruktansvärda händelse som jag, mitt barnbarn och vår hund råkade ut för, kommer vi nog aldrig att glömma.

Vi var på väg på vår promenad med hunden utmed gångvägen vid Sjöhamn, då ett antal personer röjde sly utmed vägen.

En person förde sin röjsåg så nära vägen där vi gick, att jag försökte påkalla hans uppmärksamhet om att vi riskerade att få både gräs och kvistar på fötterna. Ingen reaktion förutom en ilsken blick och ett påpekande från hans fru att vi inte hade på vägen att göra.

På väg hem tog vi, på mitt barnbarns önskan den övre vägen, då hon blivit mycket skrämd av det inträffade, men när vi kom i kurvan såg vi att det var minst tre stycken med röjsågar utmed den vägen, då valde vi att gå in vid Sjöhamn igen, eftersom jag trodde att de röjt färdigt där.

Tyvärr var det inte så, där gick röjsågsmannen fortfarande och röjde utmed vägen, som vi skulle passera. Då försökte jag återigen påkalla hans uppmärksamhet och visa att vi vara en kvinna, ett barn och en hund som ville passera. Då stannade han med röjsågen fortfarande igång och förde den fram och tillbaka ca 20-30 cm från våra fötter (mina, mitt barnbarns och hundens) och sade till mig att: ”Du ska passa dig väldigt noga din jävla subba annars vet man aldrig vad som händer, du ska inte tro du kan komma här och bestämma, förresten tycker jag att du ska flytta härifrån, och det är jag inte ensam om att tycka”.

Mitt barnbarn blev mycket förskräckt och upprörd och började gråta, jag själv vart helt stum, då jag aldrig tidigare i mitt liv utsatts för ett olaga hot och en sådan illvilja från någon annan människa, som inte bara riktades mot mig utan även mot mitt barnbarn och vår hund.

Jag skriver detta för att alla ska få veta vad som hänt, och förstå att både jag och mitt barnbarn, som älskar att gå ut med hunden när hon kommer hit, inte vill behöva vara oroliga för att råka ut för något liknande igen.

Mormor

 

Denna fruktansvärda händelse som jag, mitt barnbarn och vår hund råkade ut för, kommer vi nog aldrig att glömma.

Vi var på väg på vår promenad med hunden utmed gångvägen vid Sjöhamn, då ett antal personer röjde sly utmed vägen.

En person förde sin röjsåg så nära vägen där vi gick, att jag försökte påkalla hans uppmärksamhet om att vi riskerade att få både gräs och kvistar på fötterna. Ingen reaktion förutom en ilsken blick och ett påpekande från hans fru att vi inte hade på vägen att göra.

På väg hem tog vi, på mitt barnbarns önskan den övre vägen, då hon blivit mycket skrämd av det inträffade, men när vi kom i kurvan såg vi att det var minst tre stycken med röjsågar utmed den vägen, då valde vi att gå in vid Sjöhamn igen, eftersom jag trodde att de röjt färdigt där.

Tyvärr var det inte så, där gick röjsågsmannen fortfarande och röjde utmed vägen, som vi skulle passera. Då försökte jag återigen påkalla hans uppmärksamhet och visa att vi vara en kvinna, ett barn och en hund som ville passera. Då stannade han med röjsågen fortfarande igång och förde den fram och tillbaka ca 20-30 cm från våra fötter (mina, mitt barnbarns och hundens) och sade till mig att: ”Du ska passa dig väldigt noga din jävla subba annars vet man aldrig vad som händer, du ska inte tro du kan komma här och bestämma, förresten tycker jag att du ska flytta härifrån, och det är jag inte ensam om att tycka”.

Mitt barnbarn blev mycket förskräckt och upprörd och började gråta, jag själv vart helt stum, då jag aldrig tidigare i mitt liv utsatts för ett olaga hot och en sådan illvilja från någon annan människa, som inte bara riktades mot mig utan även mot mitt barnbarn och vår hund.

Jag skriver detta för att alla ska få veta vad som hänt, och förstå att både jag och mitt barnbarn, som älskar att gå ut med hunden när hon kommer hit, inte vill behöva vara oroliga för att råka ut för något liknande igen.

Mormor

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.