Motivera kommunanställda att cykla förmånligt

MOTION

Skövde är i full gång med att utarbeta en cykelstrategi. Ett sammanhängande cykelnät separerat från gångtrafik planeras. Trafiksignaler ska vara cykelanpassade. Trygghet och trafiksäkerhet är i fokus. En attraktiv utveckling av centrum står högt i kurs. Det ska vara enkelt att cykla och parkera i hela kommunen.

Olika typer av cyklister behöver olika former av motivation. Miljö- och hälsomedvetna cyklister tar själva initiativet liksom träningscyklister. Skolungdomar cyklar av tradition. En del måste cykla av ekonomiska skäl.

Ett sätt för arbetsgivaren som önskar att flera ska cykla är att ställa lånecyklar till förfogande. Ett annat sätt är att följa Jönköpings, Västerås eller Borås exempel att hyra ut cyklar med avdrag på bruttolönen, exempelvis under tre år för att sedan erbjuda den anställde att köpa loss den. Så kallat hyrköp med löneavdrag erbjöds tidigare anställda vid köp av datorer. Detta påverkade i hög grad datorutvecklingen i skolan, då ett flertal lärare använde sig av denna modell.

Det kan tyckas att en cykel är enkelt för vem som helst att köpa in, men för den som har lite längre avstånd till sin arbetsplats och vill ha en elcykel kan det närma sig tio tusen i engångskostnad. För kommunens utveckling av cykelstrategin kan det vara ett lönsamt folkhälsoarbete att erbjuda hyrköp. Ett sådant system finns för köp av bil i Skövde idag. Jönköping erbjuder elcykel, citycykel, mountainbike eller hybridcykel. Poängen är att få fler att ta cykeln till jobbet i stället för bilen av både miljö- och hälsoskäl.

Vi Liberaler önskar en satsning för att få upp fler på cykelsadeln.

Elin Elfverson (L)

Ulla-Britt Hagström (L)

30 jul 2016 06:00

31 jul 2016 10:17