01 aug 2016 06:00

01 aug 2016 06:00

Börja visa hänsyn till handeln

TIDER

När jag gick i grundskolan på 70-talet pratade man mycket om respekt för omgivningen.

Inte bara lärare och äldre människor utan överhuvudtaget. Fick man ett arbete var en av de viktigaste premisserna för att få en anställning att man höll tiderna. Man hade en relativt enkel norm som de flesta i alla fall då på ett enkelt sätt kunde förstå värdet av.

Att man håller utsatta tider och respekterar andras tider. Sedan dess verkar något ha hänt. Jag känner flera som arbetar inom handeln i Skövde och som återkommande berättar om kunder som kommer in nära stängningsdags och sedan dröjer sig kvar efter att klockan slagit. Den sortens människor verkar ta för givet att butiken har öppet för deras skull.

Jag har själv sett några exempel på detta och undrar hur en sådan människa är funtad? En person beklagade sig över att ”allt” stänger i Sverige efter klockan 18.

Det är nog snarare som så att det handlar om en (eller flera?) individer som är så genomusla på att planera sina egen tid att de borde få gå om grundskolan vid den nivå där man börjar lära barn att förstå vad en klocka visar.

Jag vet inte var den här ”rötan” i tidsuppfattning och framför allt hänsyn till andras tider kommer från men det är definitivt hög tid att en del människor tar sig en funderare över hur deras agerande påverkar andra.

De som arbetar inom handeln är inte några varuautomater. Det är människor som också har tider att passa. Det handlar inte bara om åtaganden som skall utföras efter stängning, utan också att kunna ta sig hem.

Om du som läser detta känner igen dig men inte tänker ändra på dig, finns det väl all anledning för omgivningen att ge dig samma respekt tillbaka?

Visa hänsyn

Inte bara lärare och äldre människor utan överhuvudtaget. Fick man ett arbete var en av de viktigaste premisserna för att få en anställning att man höll tiderna. Man hade en relativt enkel norm som de flesta i alla fall då på ett enkelt sätt kunde förstå värdet av.

Att man håller utsatta tider och respekterar andras tider. Sedan dess verkar något ha hänt. Jag känner flera som arbetar inom handeln i Skövde och som återkommande berättar om kunder som kommer in nära stängningsdags och sedan dröjer sig kvar efter att klockan slagit. Den sortens människor verkar ta för givet att butiken har öppet för deras skull.

Jag har själv sett några exempel på detta och undrar hur en sådan människa är funtad? En person beklagade sig över att ”allt” stänger i Sverige efter klockan 18.

Det är nog snarare som så att det handlar om en (eller flera?) individer som är så genomusla på att planera sina egen tid att de borde få gå om grundskolan vid den nivå där man börjar lära barn att förstå vad en klocka visar.

Jag vet inte var den här ”rötan” i tidsuppfattning och framför allt hänsyn till andras tider kommer från men det är definitivt hög tid att en del människor tar sig en funderare över hur deras agerande påverkar andra.

De som arbetar inom handeln är inte några varuautomater. Det är människor som också har tider att passa. Det handlar inte bara om åtaganden som skall utföras efter stängning, utan också att kunna ta sig hem.

Om du som läser detta känner igen dig men inte tänker ändra på dig, finns det väl all anledning för omgivningen att ge dig samma respekt tillbaka?

Visa hänsyn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.