01 aug 2016 06:00

01 aug 2016 06:00

Myndighet måste agera mot alkoglassen

DEBATT

Den svenska alkoholpolitiska modellen syftar till att minska totalkonsumtionen av alkohol, bland annat genom reglerad försäljning, i syfte att främja folkhälsan.

Den politiken har starkt stöd bland såväl befolkningen som de politiska beslutsfattarna. Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå och ska garantera att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser efterlevs. Därför är det märkligt att Folkhälsomyndigheten inte agerar när en alkoholhaltig glass på fem volymprocent säljs på nätet och i butiker runt om i Sverige.

Försäljningen och marknadsföringen av den aktuella alkoglassen har uppmärksammats i hela landet de senaste veckorna. Men glassen dök upp på marknaden redan sommaren 2015 och Folkhälsomyndigheten gjorde då bedömningen att glassen inte är en alkoholdryck, utan ett så kallat alkoholhaltigt preparat. Det innebär bland annat att produkten inte omfattas av försäljningsreglerna i alkohollagen eller av marknadsföringsreglerna för alkohol. Glassen kan, tack vare myndighetens bedömning, säljas och marknadsföras till barn och unga helt lagligt.

Folkhälsomyndigheten menade också att de inte kunde agera, utan att det krävdes en förändring i alkohollagen för att alkoglassen ska regleras på samma sätt som alkoholhaltiga drycker.

1. Det är anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten klassar glassen som ett alkoholhaltigt preparat. Därmed gör de skillnad mellan en fryst produkt som innehåller fem volymprocent alkohol och alkoholdrycker som är hälften så starka. Är det någon myndighet som borde ha stor kunskap om alkoholens skadeverkningar så är det Folkhälsomyndigheten. Dessa skadeverkningar gäller oavsett om produkten är flytande eller fryst och när glassen smälter blir den som vilken alkoholhaltig dryck som helst.

2. Folkhälsomyndigheten kan visst agera. Att ändra alkohollagen är en lång och tidskrävande process. Men Folkhälsomyndigheten behöver inte invänta en ändring i lagen eftersom de har möjlighet att ta fram så kallade föreskrifter. Föreskrifter är bindande regler och i en sådan kan myndigheten reglera försäljningen av alkoglassen, så att den sker på samma sätt som med andra alkoholdrycker.

Folkhälsomyndigheten har helt enkelt valt att skjuta ifrån sig frågan och vi är många som frågar oss varför. Deras icke-agerande riskerar i förlängningen att öppna upp för att fler väljer att kringgå lagen på ett liknande sätt som glassproducenten nu gör. Men framför allt, så länge myndigheten inte agerar kommer en glass på fem volymprocent även fortsättningsvis kunna säljas och marknadsföras helt lagligt till barn och unga.

Juan-Pablo Roa

verkställande direktör IQ

Den politiken har starkt stöd bland såväl befolkningen som de politiska beslutsfattarna. Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå och ska garantera att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser efterlevs. Därför är det märkligt att Folkhälsomyndigheten inte agerar när en alkoholhaltig glass på fem volymprocent säljs på nätet och i butiker runt om i Sverige.

Försäljningen och marknadsföringen av den aktuella alkoglassen har uppmärksammats i hela landet de senaste veckorna. Men glassen dök upp på marknaden redan sommaren 2015 och Folkhälsomyndigheten gjorde då bedömningen att glassen inte är en alkoholdryck, utan ett så kallat alkoholhaltigt preparat. Det innebär bland annat att produkten inte omfattas av försäljningsreglerna i alkohollagen eller av marknadsföringsreglerna för alkohol. Glassen kan, tack vare myndighetens bedömning, säljas och marknadsföras till barn och unga helt lagligt.

Folkhälsomyndigheten menade också att de inte kunde agera, utan att det krävdes en förändring i alkohollagen för att alkoglassen ska regleras på samma sätt som alkoholhaltiga drycker.

1. Det är anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten klassar glassen som ett alkoholhaltigt preparat. Därmed gör de skillnad mellan en fryst produkt som innehåller fem volymprocent alkohol och alkoholdrycker som är hälften så starka. Är det någon myndighet som borde ha stor kunskap om alkoholens skadeverkningar så är det Folkhälsomyndigheten. Dessa skadeverkningar gäller oavsett om produkten är flytande eller fryst och när glassen smälter blir den som vilken alkoholhaltig dryck som helst.

2. Folkhälsomyndigheten kan visst agera. Att ändra alkohollagen är en lång och tidskrävande process. Men Folkhälsomyndigheten behöver inte invänta en ändring i lagen eftersom de har möjlighet att ta fram så kallade föreskrifter. Föreskrifter är bindande regler och i en sådan kan myndigheten reglera försäljningen av alkoglassen, så att den sker på samma sätt som med andra alkoholdrycker.

Folkhälsomyndigheten har helt enkelt valt att skjuta ifrån sig frågan och vi är många som frågar oss varför. Deras icke-agerande riskerar i förlängningen att öppna upp för att fler väljer att kringgå lagen på ett liknande sätt som glassproducenten nu gör. Men framför allt, så länge myndigheten inte agerar kommer en glass på fem volymprocent även fortsättningsvis kunna säljas och marknadsföras helt lagligt till barn och unga.

Juan-Pablo Roa

verkställande direktör IQ

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.