02 aug 2016 06:00

02 aug 2016 06:00

Satsningar på jobb och skola

DEBATT

Flyktingkrisen kommer att påverka det svenska samhället under lång tid. Framför allt finns ett stort behov av att stärka integrationen. Detta måste nu prioriteras i pågående budgetförhandlingar.

Arbetsmarknaden stänger många ute. Det tar till exempel åtta år innan ens hälften av de nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden. Mer måste därför göras för att fler ska få sitt första jobb snabbare och för att fler ska kunna rustas med de kunskaper som efterfrågas.

Behoven av reformer och investeringar för bättre integration, fler jobb och mer kunskap i skolan är stora. För det krävs också en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. Den är även grunden för Sveriges konkurrenskraft och välstånd, för även om vi nu har en stark tillväxt kan vi inte ta den för given och kommande stora underskott och ökade utgifter står för dörren.

Moderaterna kommer därför inte att göra avsteg från ordning och reda i ekonomin, även om det innebär tuffa prioriteringar. De offentliga finanserna måste tillbaka till balans och överskott. Nya reformer behöver finansieras fullt ut och besparingar kommer att behöva genomföras. Områden där utgifter ökar som mest, sjukfrånvaron och migrationen, bör stå i fokus. Det är nödvändigt för att skapa utrymme för investeringar i skola och integration.

Till exempel bör den automatiska rätten att få tillgång till olika välfärdstjänster och bidrag ifrågasättas för personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det kan till exempel handla om rätt till bostadsbidrag, förtidspension eller vård som kan vänta.

Det kan inte vara en självklar del av det svenska samhällskontraktet att den som inte bor permanent i landet och inte har arbetat här, ska ha samma tillgång till alla välfärdstjänster som den med permanent uppehållstillstånd, med svenskt medborgarskap eller som den som genom arbete har kvalificerat in sig i vårt välfärdssystem.

Fler steg i arbetet för att värna hållbara offentliga finanser krävs nu för ett Sverige och Skaraborg som kan mer. Stefan Löfven (S) och regeringen borde ta denna fråga på allvar, i stället för att blunda för problem på arbetsmarknaden och släppa kontrollen över Sveriges ekonomi.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Arbetsmarknaden stänger många ute. Det tar till exempel åtta år innan ens hälften av de nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden. Mer måste därför göras för att fler ska få sitt första jobb snabbare och för att fler ska kunna rustas med de kunskaper som efterfrågas.

Behoven av reformer och investeringar för bättre integration, fler jobb och mer kunskap i skolan är stora. För det krävs också en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. Den är även grunden för Sveriges konkurrenskraft och välstånd, för även om vi nu har en stark tillväxt kan vi inte ta den för given och kommande stora underskott och ökade utgifter står för dörren.

Moderaterna kommer därför inte att göra avsteg från ordning och reda i ekonomin, även om det innebär tuffa prioriteringar. De offentliga finanserna måste tillbaka till balans och överskott. Nya reformer behöver finansieras fullt ut och besparingar kommer att behöva genomföras. Områden där utgifter ökar som mest, sjukfrånvaron och migrationen, bör stå i fokus. Det är nödvändigt för att skapa utrymme för investeringar i skola och integration.

Till exempel bör den automatiska rätten att få tillgång till olika välfärdstjänster och bidrag ifrågasättas för personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det kan till exempel handla om rätt till bostadsbidrag, förtidspension eller vård som kan vänta.

Det kan inte vara en självklar del av det svenska samhällskontraktet att den som inte bor permanent i landet och inte har arbetat här, ska ha samma tillgång till alla välfärdstjänster som den med permanent uppehållstillstånd, med svenskt medborgarskap eller som den som genom arbete har kvalificerat in sig i vårt välfärdssystem.

Fler steg i arbetet för att värna hållbara offentliga finanser krävs nu för ett Sverige och Skaraborg som kan mer. Stefan Löfven (S) och regeringen borde ta denna fråga på allvar, i stället för att blunda för problem på arbetsmarknaden och släppa kontrollen över Sveriges ekonomi.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.