02 aug 2016 06:00

02 aug 2016 06:00

Vår oro är välgrundad och delas av facken

SJUKVÅRD

Replik till Leven (M), Ehn (MP), Adolfsson (L), Andersson (C) och Brännberg (KD), SLA 27 juli.

Nej, det är inte för att vi är nervösa som vi kritiserar den moderatledda majoritetens budget för sjukvården, det är för att vi är djupt oroliga för konsekvenserna av den förda politiken, för såväl personal som patienter. Det är en oro som vi delar med de fackliga organisationerna.

Det kvittar hur många gånger de borgerliga och miljöpartistiska representanterna i regionen hävdar att de visst satsar på sjukvården och personalen – det räcker att granska deras budget, vad de (inte) gör och vad de säger för att se att så inte är fallet. Att kalla vår budgetsatsning - drygt en kvarts miljard under 2017 till högre löner och bättre arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen - för att kasta ut pengarna är tydligt nog. Lägg sedan till att man från den högsta regionledningen i budgetdebatten kallade vår personalsatsning för en liten slant, samtidigt som man själva slår sig för bröstet över 300 kronor per anställd för att få ner sjukskrivningarna, så framträder en inte helt smickrande bild av den moderatledda majoritetens påstådda värnande om personalen.

Bland det första M-L-C-KD-MP-koalitionen gjorde efter valet var att höja skatten. Den inbringade drygt en miljard kronor till regionkassan. Därefter har den S-ledda regeringen tagit beslut som innebär att Västra Götalandsregionens kassa stärks med ytterligare närmare en miljard kronor. Och det syns i bokslut och delårsrapporter; ekonomin är stark. Men istället för att göra det som Levén & Co påstår sig vilja göra – använda pengarna där de gör nytta – samlar man pengarna på hög och lägger nya sparbeting för sjukvården.

Gunilla Levén (M), Tina Ehn (MP), Birgitta Adolfsson (L), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD), vad är det ni ska använda pengarna till? Att ni skriver i en debattartikel att pengarna givetvis kommer ... att fördelas inom hälso- och sjukvården och sjukvårdspersonalen minskar inte köerna, ger inte personalen bättre arbetsvillkor eller högre löner och ger definitivt inte sjukhusen rimliga ekonomiska villkor. Det är i besluten och i de ekonomiska ramar man lägger som man visar hur man värderar personal och verksamheter. Lägger man då en budget som innebär att sjukhusen inte ens får full täckning för ökade kostnader och höjda löner, ja, då kan man inte heller hävda att man gör satsningar på vare sig sjukhusen eller dess personal. I varje fall inte om man vill hålla sig till sanningen.

Helen Eliasson (S)

Regionråd i opposition, vice ordförande regionstyrelsen

Karin Engdahl (S)

Regionråd i opposition, vice ordförande personalutskottet

 

Nej, det är inte för att vi är nervösa som vi kritiserar den moderatledda majoritetens budget för sjukvården, det är för att vi är djupt oroliga för konsekvenserna av den förda politiken, för såväl personal som patienter. Det är en oro som vi delar med de fackliga organisationerna.

Det kvittar hur många gånger de borgerliga och miljöpartistiska representanterna i regionen hävdar att de visst satsar på sjukvården och personalen – det räcker att granska deras budget, vad de (inte) gör och vad de säger för att se att så inte är fallet. Att kalla vår budgetsatsning - drygt en kvarts miljard under 2017 till högre löner och bättre arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen - för att kasta ut pengarna är tydligt nog. Lägg sedan till att man från den högsta regionledningen i budgetdebatten kallade vår personalsatsning för en liten slant, samtidigt som man själva slår sig för bröstet över 300 kronor per anställd för att få ner sjukskrivningarna, så framträder en inte helt smickrande bild av den moderatledda majoritetens påstådda värnande om personalen.

Bland det första M-L-C-KD-MP-koalitionen gjorde efter valet var att höja skatten. Den inbringade drygt en miljard kronor till regionkassan. Därefter har den S-ledda regeringen tagit beslut som innebär att Västra Götalandsregionens kassa stärks med ytterligare närmare en miljard kronor. Och det syns i bokslut och delårsrapporter; ekonomin är stark. Men istället för att göra det som Levén & Co påstår sig vilja göra – använda pengarna där de gör nytta – samlar man pengarna på hög och lägger nya sparbeting för sjukvården.

Gunilla Levén (M), Tina Ehn (MP), Birgitta Adolfsson (L), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD), vad är det ni ska använda pengarna till? Att ni skriver i en debattartikel att pengarna givetvis kommer ... att fördelas inom hälso- och sjukvården och sjukvårdspersonalen minskar inte köerna, ger inte personalen bättre arbetsvillkor eller högre löner och ger definitivt inte sjukhusen rimliga ekonomiska villkor. Det är i besluten och i de ekonomiska ramar man lägger som man visar hur man värderar personal och verksamheter. Lägger man då en budget som innebär att sjukhusen inte ens får full täckning för ökade kostnader och höjda löner, ja, då kan man inte heller hävda att man gör satsningar på vare sig sjukhusen eller dess personal. I varje fall inte om man vill hålla sig till sanningen.

Helen Eliasson (S)

Regionråd i opposition, vice ordförande regionstyrelsen

Karin Engdahl (S)

Regionråd i opposition, vice ordförande personalutskottet

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.