03 aug 2016 06:00

03 aug 2016 06:00

Blinka i trafiken kan rädda liv

Nyligen publicerade tidningen ett insändarinlägg om underlåtelser att blinka i trafiken.

Jag håller med. Att blinka före man svänger i trafiken står föreskrivet i trafikförordningen. Det underlättar också för medtrafikanter, det ökar trivseln och säkerheten. Jag vistas i trafiken dagligen och minst någon gång per vecka inträffar någon incident med anledning av att någon trafikant underlåter att blinka.

Observant

Jag håller med. Att blinka före man svänger i trafiken står föreskrivet i trafikförordningen. Det underlättar också för medtrafikanter, det ökar trivseln och säkerheten. Jag vistas i trafiken dagligen och minst någon gång per vecka inträffar någon incident med anledning av att någon trafikant underlåter att blinka.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.