03 aug 2016 06:00

03 aug 2016 06:00

Vi har gjort mycket, men mer behövs

POLITIK

Det gläder mig att både Anders Löfgren och jag ser att det går bra för Sverige.

Jag berättar det gärna igen vad vi sossar har gjort för satsningar på skolan, äldreomsorgen, jobben och välfärden med risk för att bli beskylld för att skryta.

SCB presenterade i förra veckan sin arbetskraftsundersökning som bekräftar den minskade arbetslösheten. Antalet sysselsatta har ökat med 116 000 jämfört med juni 2015, arbetslösheten har minskat med en procent och antalet fast anställda har ökat kraftigt det senaste året.

Med Sveriges nya jobbagenda tar regeringen ett steg mot målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Jobbagendan har tre delar: ”Investeringar för framtiden”, ”Fler och växande företag” samt ”Satsningar på kompetens och matchning”.

Vi behöver fler jobb för att minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med etableringspaketet är att nyanlända snabbare ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Fler investeringar i vuxenutbildning kommer under hösten.

Även 2017 blir ett bättre år för Sveriges pensionärer. Under 2016 får Sveriges pensionärer en ökning av inkomstpensionen med i genomsnitt 500 kr/mån. Men fler satsningar behövs, framförallt riktat till de som har lägst pension. Vi har höjt skatten för miljonärer och sänkt skatten för de sämst ställda pensionärerna. eftersom vi aldrig accepterat den ”pensionärsskatt” som den borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna införde. Steg för steg tar vi nu bort den orättvisan.

Ja, vi har höjt bensinskatten, men bensinen är betydligt billigare nu än för några år sedan. Både RUT och ROT finns kvar men med något lägre tak, kanske tur det eftersom det är brist på hantverkare och byggnadsarbetare. De behövs för att bygga bort den bostadsbrist som finns i hela landet.

Monica Green

Socialdemokratisk riksdagsledamot från Skaraborg

Jag berättar det gärna igen vad vi sossar har gjort för satsningar på skolan, äldreomsorgen, jobben och välfärden med risk för att bli beskylld för att skryta.

SCB presenterade i förra veckan sin arbetskraftsundersökning som bekräftar den minskade arbetslösheten. Antalet sysselsatta har ökat med 116 000 jämfört med juni 2015, arbetslösheten har minskat med en procent och antalet fast anställda har ökat kraftigt det senaste året.

Med Sveriges nya jobbagenda tar regeringen ett steg mot målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Jobbagendan har tre delar: ”Investeringar för framtiden”, ”Fler och växande företag” samt ”Satsningar på kompetens och matchning”.

Vi behöver fler jobb för att minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med etableringspaketet är att nyanlända snabbare ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Fler investeringar i vuxenutbildning kommer under hösten.

Även 2017 blir ett bättre år för Sveriges pensionärer. Under 2016 får Sveriges pensionärer en ökning av inkomstpensionen med i genomsnitt 500 kr/mån. Men fler satsningar behövs, framförallt riktat till de som har lägst pension. Vi har höjt skatten för miljonärer och sänkt skatten för de sämst ställda pensionärerna. eftersom vi aldrig accepterat den ”pensionärsskatt” som den borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna införde. Steg för steg tar vi nu bort den orättvisan.

Ja, vi har höjt bensinskatten, men bensinen är betydligt billigare nu än för några år sedan. Både RUT och ROT finns kvar men med något lägre tak, kanske tur det eftersom det är brist på hantverkare och byggnadsarbetare. De behövs för att bygga bort den bostadsbrist som finns i hela landet.

Monica Green

Socialdemokratisk riksdagsledamot från Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.