04 aug 2016 06:00

04 aug 2016 06:00

Svara Leif!

TRAFIK

Kring den 5 juli publicerades en insändare riktad till Leif Walterum om kollektivtrafiken. Något svar har jag inte sett till på de synpunkter och förslag jag framförde.

Har det blivit politikernas sätt att bemöta väljarkåren? Att strunta i vad de har för synpunkter.

Det är på tiden att de tar ansvar för sina beslut och vågar diskutera dem och stå för den politik de säger sig företräda.

Bengt Sjökvist

 

Har det blivit politikernas sätt att bemöta väljarkåren? Att strunta i vad de har för synpunkter.

Det är på tiden att de tar ansvar för sina beslut och vågar diskutera dem och stå för den politik de säger sig företräda.

Bengt Sjökvist

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.