08 aug 2016 06:00

08 aug 2016 06:00

Upprorsstämning inom sjukvården

VÅRD

Ja, så var det då åter högsommar och Sverige står stilla?

Eller kanske inte alls förresten.

Inom sjukvården är det snarare upprorsstämning som verka gälla. Vårdförbundet och dess medlemmar har i många år försökt att få de styrande politikerna att förstå att de håller på att skjuta hälso- och sjukvården i sank. Trots våra ständiga påpekanden har politikerna inte ha förstått allvaret, men nu verkar det ha gått upp ett sanningens ljus till slut, i alla fall för vissa av politikerna.

Men vad händer?

Jo då börjar politikerna skylla på varandra. Alliansen gjorde för lite under sin regeringstid tycker de röd-gröna. De har fått ta över den redan halvsjunkna vårdskutan. Alliansen tycker i sin tur att de rödgröna inte gör något nu heller och så har pajkastningen åter börjat.

Vad vinner vården på detta? Naturligtvis inget, utan precis tvärtom. Vården blir ännu mer eftersatt och under tiden politikerna tjafsar om vems fel det är kommer allt fler kompetenta medarbetare i vården välja att sluta. Det är dock en stor risk att politikerna kommer att hålla på med sin pajkastning ett par månader. Sen blir det höst och media får annat att skriva om och sommaren 2016 faller i glömska.

Men vi som arbetar i vården och ser hur våra arbetsplatsers sakta förfaller, kan inte låta detta fortgå. Sommaren 2016 med allt vad den har inneburit men överbeläggningar, dubbelpass, övertid och helt slut personal som gråtande går hem efter sitt arbetspass får inte glömmas av. Nej nu är det faktiskt mer än nog för vår del.

Vi är också medborgare i Sverige och vi liksom övriga medborgare kräver en fungerande sjukvård. Det är inte meningen att vi som vårdar sjuka, själva ska bli sjuka av vårt arbete. Vi är värda goda arbetsvillkor och vettiga arbetstider med chans för återhämtning. Vi är värda en rätt lön efter mödan och möjlighet att utveckla vårt arbete och vidareutbilda oss för att vården ska bli säkrare och patienterna får den vård de ska ha och är värda.

Ska det finnas en chans överhuvudtaget att vända vårdskutan i en bättre och rätt riktning, så är det politiskt samarbete som gäller framöver. Politikerna måste sluta sin pajkastning och ta ansvar, som de arbetsgivare och folkvalda de faktiskt är. Vårdförbundet har i många år arbetat målmedvetet för vårdens utveckling, där personalen vill stanna och delta i utvecklingen av vårdens framtid.

Och ja, med risk för att vara tjatiga så kommer här åter vårt recept på en fungerande vård:

Ge sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker rätt lön, möjlighet till vidareutbildning i tjänsten, vettiga arbetsvillkor och arbetstider. Då kommer bristen att vändas till att vården i stället lockar både gamla att stanna kvar och framför allt unga att välja dessa i grunden underbara yrken.

Politiker det är dags nu! Upp till bevis. Sommaren 2016 ska bli den sista där personalen överväger att säga upp sig för att de inte orkar mer- eller hur?

Vågar ni anta vår utmaning?

Robin Åberg

Vice ordförande Vårdförbundet Avd Västra Götaland

Mariette Björk

Styrelseledamot Vårdförbundet Avd Västra Götaland

 

Eller kanske inte alls förresten.

Inom sjukvården är det snarare upprorsstämning som verka gälla. Vårdförbundet och dess medlemmar har i många år försökt att få de styrande politikerna att förstå att de håller på att skjuta hälso- och sjukvården i sank. Trots våra ständiga påpekanden har politikerna inte ha förstått allvaret, men nu verkar det ha gått upp ett sanningens ljus till slut, i alla fall för vissa av politikerna.

Men vad händer?

Jo då börjar politikerna skylla på varandra. Alliansen gjorde för lite under sin regeringstid tycker de röd-gröna. De har fått ta över den redan halvsjunkna vårdskutan. Alliansen tycker i sin tur att de rödgröna inte gör något nu heller och så har pajkastningen åter börjat.

Vad vinner vården på detta? Naturligtvis inget, utan precis tvärtom. Vården blir ännu mer eftersatt och under tiden politikerna tjafsar om vems fel det är kommer allt fler kompetenta medarbetare i vården välja att sluta. Det är dock en stor risk att politikerna kommer att hålla på med sin pajkastning ett par månader. Sen blir det höst och media får annat att skriva om och sommaren 2016 faller i glömska.

Men vi som arbetar i vården och ser hur våra arbetsplatsers sakta förfaller, kan inte låta detta fortgå. Sommaren 2016 med allt vad den har inneburit men överbeläggningar, dubbelpass, övertid och helt slut personal som gråtande går hem efter sitt arbetspass får inte glömmas av. Nej nu är det faktiskt mer än nog för vår del.

Vi är också medborgare i Sverige och vi liksom övriga medborgare kräver en fungerande sjukvård. Det är inte meningen att vi som vårdar sjuka, själva ska bli sjuka av vårt arbete. Vi är värda goda arbetsvillkor och vettiga arbetstider med chans för återhämtning. Vi är värda en rätt lön efter mödan och möjlighet att utveckla vårt arbete och vidareutbilda oss för att vården ska bli säkrare och patienterna får den vård de ska ha och är värda.

Ska det finnas en chans överhuvudtaget att vända vårdskutan i en bättre och rätt riktning, så är det politiskt samarbete som gäller framöver. Politikerna måste sluta sin pajkastning och ta ansvar, som de arbetsgivare och folkvalda de faktiskt är. Vårdförbundet har i många år arbetat målmedvetet för vårdens utveckling, där personalen vill stanna och delta i utvecklingen av vårdens framtid.

Och ja, med risk för att vara tjatiga så kommer här åter vårt recept på en fungerande vård:

Ge sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker rätt lön, möjlighet till vidareutbildning i tjänsten, vettiga arbetsvillkor och arbetstider. Då kommer bristen att vändas till att vården i stället lockar både gamla att stanna kvar och framför allt unga att välja dessa i grunden underbara yrken.

Politiker det är dags nu! Upp till bevis. Sommaren 2016 ska bli den sista där personalen överväger att säga upp sig för att de inte orkar mer- eller hur?

Vågar ni anta vår utmaning?

Robin Åberg

Vice ordförande Vårdförbundet Avd Västra Götaland

Mariette Björk

Styrelseledamot Vårdförbundet Avd Västra Götaland

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.