10 aug 2016 06:00

10 aug 2016 06:00

Bilägarnas integritet måste skyddas

DEBATT

Bilindustrin och resandet står inför en revolution. När lagstiftningen inte hänger med är det bilisterna som hamnar i kläm.

I dagarna har näringsdepartementet fått in alla svar till den statliga utredning (SOU 2016:28) som behandlar lagstiftningen kring försöksverksamhet med självkörande fordon. Motormännen har valt att i sitt yttrande påpeka vikten av att lagstiftarna skyddar den personliga integriteten.

Självkörande fordon använder ofta kameror som filmar och registrerar både den egna föraren och andra förare. För att utvecklingen av den nya tekniken, som har tagit mycket stora steg framåt den senaste tiden, ska fortsätta måste lagstiftningen komma ikapp. Bilindustrin står vid randen av en revolution men fortfarande tillåts biltillverkarna att samla in och registrera data från sina kunder. Detta sker utan deras vetskap och informerade godkännande. Motormännen tycker att detta är fel. Vi anser att data som en bilägare producerar tillhör bilägaren. För att en utveckling av automatiserade fordon ska kunna ske behöver information inifrån och utifrån fordonen samlas in. Det ligger på lagstiftaren att se till att denna insamling sker på ett sådant sätt att den personliga integriteten värnas, både kortsiktigt och långsiktigt.

För att detta ska kunna ske måste lagstiftningen gällande dataskydd ändras till förmån för bilägaren som i dagsläget många gånger är helt omedveten om att bilfabrikörerna har tillgång till information om var vederbörande parkerade, tankade eller körde sin bil i förrgår. Bilister måste erbjudas teknikneutral kommunikationsinfrastruktur, det vill säga att inte tvingas in i biltillverkarnas egna tekniklösningar. Den fria konkurrensen måste värnas och tiden är nu, innan biltillverkare låser in bilisterna i monopolsituationer.

När det kommer till självkörande fordon finns det enorma möjligheter till ett säkrare, billigare och mer effektivt resande men här finns fler punkter där det krävs att lagstiftarna hinner ikapp. I dagsläget råder oklarhet kring ansvarsfrågorna, det vill säga vem som ska hållas ansvarig vid en eventuell krock. Är det förare, biltillverkarna eller leverantören av säkerhetssystemen?

I framtiden kommer resandet att se annorlunda ut men om vi värnar rörelsefriheten och är seriösa med vårt arbete mot nollvisionen måste klara regler sättas. Biltillverkarna måste ges en möjlighet att producera fordon med teknik som kommer att vara laglig även i framtiden.

Fredrik Daveby

vd Motormännen

I dagarna har näringsdepartementet fått in alla svar till den statliga utredning (SOU 2016:28) som behandlar lagstiftningen kring försöksverksamhet med självkörande fordon. Motormännen har valt att i sitt yttrande påpeka vikten av att lagstiftarna skyddar den personliga integriteten.

Självkörande fordon använder ofta kameror som filmar och registrerar både den egna föraren och andra förare. För att utvecklingen av den nya tekniken, som har tagit mycket stora steg framåt den senaste tiden, ska fortsätta måste lagstiftningen komma ikapp. Bilindustrin står vid randen av en revolution men fortfarande tillåts biltillverkarna att samla in och registrera data från sina kunder. Detta sker utan deras vetskap och informerade godkännande. Motormännen tycker att detta är fel. Vi anser att data som en bilägare producerar tillhör bilägaren. För att en utveckling av automatiserade fordon ska kunna ske behöver information inifrån och utifrån fordonen samlas in. Det ligger på lagstiftaren att se till att denna insamling sker på ett sådant sätt att den personliga integriteten värnas, både kortsiktigt och långsiktigt.

För att detta ska kunna ske måste lagstiftningen gällande dataskydd ändras till förmån för bilägaren som i dagsläget många gånger är helt omedveten om att bilfabrikörerna har tillgång till information om var vederbörande parkerade, tankade eller körde sin bil i förrgår. Bilister måste erbjudas teknikneutral kommunikationsinfrastruktur, det vill säga att inte tvingas in i biltillverkarnas egna tekniklösningar. Den fria konkurrensen måste värnas och tiden är nu, innan biltillverkare låser in bilisterna i monopolsituationer.

När det kommer till självkörande fordon finns det enorma möjligheter till ett säkrare, billigare och mer effektivt resande men här finns fler punkter där det krävs att lagstiftarna hinner ikapp. I dagsläget råder oklarhet kring ansvarsfrågorna, det vill säga vem som ska hållas ansvarig vid en eventuell krock. Är det förare, biltillverkarna eller leverantören av säkerhetssystemen?

I framtiden kommer resandet att se annorlunda ut men om vi värnar rörelsefriheten och är seriösa med vårt arbete mot nollvisionen måste klara regler sättas. Biltillverkarna måste ges en möjlighet att producera fordon med teknik som kommer att vara laglig även i framtiden.

Fredrik Daveby

vd Motormännen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.