10 aug 2016 06:00

10 aug 2016 06:00

Cykla på rätt ställe

TRAFIK

Angående insändare om cyklister. Cykla rätt – behövs även på Gransikagatan.

Allt som oftast susar det förbi cyklister på trottoaren. Vi har ett par meter mellan entrén och gatan där till exempel bilen ibland ska packas/packas ur och till och med då anser cyklister att det är helt ok att krångla sig mellan.

När man säger; ”du ska väl inte cykla på trottoaren” får man en blick som om det är jag som är dum och inte fattar. Blir likadant om man inte hinner undan fort nog.

Visst, jag ser och kan flytta på mig men anser inte att det är meningen. Jag utgör ett motstånd för detta okynne i avsikt att ändra andras sätt – till förmån för synskadade, äldre och barn samt övriga gångare vilka ska ha tryggheten som ska finnas på trottoarer.

Britt-Marie Hellström

Allt som oftast susar det förbi cyklister på trottoaren. Vi har ett par meter mellan entrén och gatan där till exempel bilen ibland ska packas/packas ur och till och med då anser cyklister att det är helt ok att krångla sig mellan.

När man säger; ”du ska väl inte cykla på trottoaren” får man en blick som om det är jag som är dum och inte fattar. Blir likadant om man inte hinner undan fort nog.

Visst, jag ser och kan flytta på mig men anser inte att det är meningen. Jag utgör ett motstånd för detta okynne i avsikt att ändra andras sätt – till förmån för synskadade, äldre och barn samt övriga gångare vilka ska ha tryggheten som ska finnas på trottoarer.

Britt-Marie Hellström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.