11 aug 2016 06:00

11 aug 2016 06:00

Bra jobbat!

MAT

TACK. Vill tacka PRO och SPF i Skövde för deras engagemang angående maten till äldre. Hoppas att handlingskraften består och att det blir en startpunkt till något nytt och lokalt. Gemensamma krafter ökar möjligheten till att förbättra för våra äldre.

Anette

TACK. Vill tacka PRO och SPF i Skövde för deras engagemang angående maten till äldre. Hoppas att handlingskraften består och att det blir en startpunkt till något nytt och lokalt. Gemensamma krafter ökar möjligheten till att förbättra för våra äldre.

Anette

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.