11 aug 2016 06:00

11 aug 2016 06:00

Skaraborg ska vara fortsatt öppet

DEBATT:

Andra länder har blivit bättre för HBTQ-personer att leva i, samtidigt har Sverige blivit sämre. Regeringens omsvängning i migrations- och asylpolitiken innebär att människor som riskerar dödsstraff för homosexuella handlingar inte längre kan komma in i Sverige för att söka asyl.

Personer som i sina hemländer trakasseras och riskerar fängelse för att de öppet vill visa sin kärlek ges inte längre möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land dit de som vill komma ut kan få komma in. Vi vill skapa hållbara och mänskliga förutsättningar för HBTQ-personer på flykt. Kampen för HBTQ-rättigheter är fortsatt en utmaning även i Sverige. Tidigare i år presenterade paraplyorganisationen International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association, ILGA Europa, sin årliga rapport över mänskliga rättigheter för HBTQI-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) i Europa. Kartläggningen visar att Sverige i år hamnar på en pinsam tolfte plats. Att jämföra med sjätteplatsen 2015. S och Mp bär ansvaret för att Sverige faller handlöst på listan. Enligt ILGA-rapporten har Sverige det senaste året blivit sämre på att erbjuda skydd för de människor som flyr undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Det är ett tydligt bevis på att de förändringar som Löfven-regeringen nu genomför av asyl- och migrationspolitiken kränker de mänskliga rättigheterna. Centerpartiet vill fortsatt driva frågan om en human flyktingpolitik, Vi vill bland annat göra en översyn av utlänningslagen så att HBTQ-personer får ett tryggare välkomnande till Sverige.

På lokal nivå ser vi att det i Skaraborg finns en stolt tradition av mångfald. Centerpartiet vill att kommunerna i Skaraborg ska fortsätta vara öppna kommuner där människor känner sig trygga, oavsett härkomst och sexuell läggning. Vi vill motverka diskriminering genom att se till att skolorna har tillgång till metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och att stötta de föreningar som vill arbeta för likabehandling.

Skaraborgs kommuner, Sverige och Europa ska vara fortsatt öppet. Genom att driva en konsekvent politik på alla politiska nivåer ser vi till att frågorna om diskriminering inte glöms bort. Varken under Prideveckan eller resten av året.

Andreas Svensson (C)

distriktsstyrelseledamot Skaraborg

Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot Civilutskottet

Personer som i sina hemländer trakasseras och riskerar fängelse för att de öppet vill visa sin kärlek ges inte längre möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land dit de som vill komma ut kan få komma in. Vi vill skapa hållbara och mänskliga förutsättningar för HBTQ-personer på flykt. Kampen för HBTQ-rättigheter är fortsatt en utmaning även i Sverige. Tidigare i år presenterade paraplyorganisationen International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association, ILGA Europa, sin årliga rapport över mänskliga rättigheter för HBTQI-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) i Europa. Kartläggningen visar att Sverige i år hamnar på en pinsam tolfte plats. Att jämföra med sjätteplatsen 2015. S och Mp bär ansvaret för att Sverige faller handlöst på listan. Enligt ILGA-rapporten har Sverige det senaste året blivit sämre på att erbjuda skydd för de människor som flyr undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Det är ett tydligt bevis på att de förändringar som Löfven-regeringen nu genomför av asyl- och migrationspolitiken kränker de mänskliga rättigheterna. Centerpartiet vill fortsatt driva frågan om en human flyktingpolitik, Vi vill bland annat göra en översyn av utlänningslagen så att HBTQ-personer får ett tryggare välkomnande till Sverige.

På lokal nivå ser vi att det i Skaraborg finns en stolt tradition av mångfald. Centerpartiet vill att kommunerna i Skaraborg ska fortsätta vara öppna kommuner där människor känner sig trygga, oavsett härkomst och sexuell läggning. Vi vill motverka diskriminering genom att se till att skolorna har tillgång till metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och att stötta de föreningar som vill arbeta för likabehandling.

Skaraborgs kommuner, Sverige och Europa ska vara fortsatt öppet. Genom att driva en konsekvent politik på alla politiska nivåer ser vi till att frågorna om diskriminering inte glöms bort. Varken under Prideveckan eller resten av året.

Andreas Svensson (C)

distriktsstyrelseledamot Skaraborg

Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot Civilutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.