13 aug 2016 06:00

13 aug 2016 06:00

Kostnaderna sköt i höjden

S:T MARKUS KYRKA: Replik på ”Vad händer med kyrkan”.

För snart ett år sedan, den 20 september 2015, firade S:t Markus kyrka sitt 40-årsjubileum med en avslutande gudstjänst innan kyrkan och församlingslokalerna stängdes.

Lokalerna är stora, driftskostnaderna höga och underhållsbehovet stort. Därför var siktet inställt på att riva församlingsdelen och bygga nytt; mindre lokaler, mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva men också renovera och förändra kyrkorummet så att det bättre passar vår verksamhet idag.

Eftersom förutsättningarna på byggmarknaden förändrades fort höll inte den ursprungliga kostnadsberäkningen som gjordes våren 2015. Kostnaderna sköt i höjden och fördubblades nästan.

Detta tillsammans med ett sjunkande medlemsantal som innebär minskade intäkter för Skövde församling gjorde att kyrkorådet ändrade sitt beslut och stoppade rivningen/renoveringen. Om detta finns mer att läsa i en artikel i SLA i mars 2016.

Kyrkorådet, som ansvarar för församlingens ekonomi, tillsatte våren 2016 en utredning som har till uppgift att ta fram ett underlag för framtida beslut om samtliga kyrkor och fastigheter och hur de skall användas. Utredningen skall vara klar i december 2016.

Orgeln i S:t Markus kyrka bedömdes allt för stor för det nya förändrade kyrkorummet och det fanns heller ingen plats för den i någon av Skövdes övriga kyrkor. Därför skänktes orgeln till Pühalepa församling på Dagö i Estland som tog emot den med stor tacksamhet. Kyrkan har varit utan orgel sedan 2:a världskriget då den förstördes. Representanter från församlingen i Estland kom till Skövde, monterade ner orgeln och fraktade den till Estland där den ”byggdes upp” på nytt. Den 7 augusti 2016 invigdes orgeln under högtidliga former i Pühalepa kyrka under närvaro av ärkebiskopen i Lutherska kyrkan i Estland och Sveriges ambassadör i Estland. Inbjudna representanter från Skövde församling fanns också med.

Svante Jildenhed

Kyrkorådets ordförande

Lokalerna är stora, driftskostnaderna höga och underhållsbehovet stort. Därför var siktet inställt på att riva församlingsdelen och bygga nytt; mindre lokaler, mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva men också renovera och förändra kyrkorummet så att det bättre passar vår verksamhet idag.

Eftersom förutsättningarna på byggmarknaden förändrades fort höll inte den ursprungliga kostnadsberäkningen som gjordes våren 2015. Kostnaderna sköt i höjden och fördubblades nästan.

Detta tillsammans med ett sjunkande medlemsantal som innebär minskade intäkter för Skövde församling gjorde att kyrkorådet ändrade sitt beslut och stoppade rivningen/renoveringen. Om detta finns mer att läsa i en artikel i SLA i mars 2016.

Kyrkorådet, som ansvarar för församlingens ekonomi, tillsatte våren 2016 en utredning som har till uppgift att ta fram ett underlag för framtida beslut om samtliga kyrkor och fastigheter och hur de skall användas. Utredningen skall vara klar i december 2016.

Orgeln i S:t Markus kyrka bedömdes allt för stor för det nya förändrade kyrkorummet och det fanns heller ingen plats för den i någon av Skövdes övriga kyrkor. Därför skänktes orgeln till Pühalepa församling på Dagö i Estland som tog emot den med stor tacksamhet. Kyrkan har varit utan orgel sedan 2:a världskriget då den förstördes. Representanter från församlingen i Estland kom till Skövde, monterade ner orgeln och fraktade den till Estland där den ”byggdes upp” på nytt. Den 7 augusti 2016 invigdes orgeln under högtidliga former i Pühalepa kyrka under närvaro av ärkebiskopen i Lutherska kyrkan i Estland och Sveriges ambassadör i Estland. Inbjudna representanter från Skövde församling fanns också med.

Svante Jildenhed

Kyrkorådets ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.