16 aug 2016 06:00

16 aug 2016 06:00

Skövdes medverkan på Almedalsveckan

DEBATT: Almedalsveckan

Bengt Sjökvist efterfrågar information om vad Skövde kommun gjorde på plats under Almedalsveckan i Visby (SLA 11/8). Kommunen har tidigare redogjort syfte och kostnader för medverkan för lokalmedia, som också rapporterat kring det, men här kommer det igen.

Totalt elva politiker och tjänstemän från Skövde kommun deltog under några dagar på årets Almedalsvecka. Syftet var att omvärldsbevaka, inhämta ny kunskap och bygga nätverk. Under Almedalsveckan hålls fler än 3 500 evenemang i form av till exempel seminarier, debatter, paneldiskussioner och workshops kring aktuella samhällsfrågor. Samtliga är kostnadsfria. På plats finns aktörer och beslutsfattare som driver frågor kring utvecklingen av det samhälle vi lever och verkar i.

För Skövde kommuns del låg i år ett extra fokus på frågor kring offentlig upphandling, ett stort och viktigt område för oss. Andra områden som bevakades var bland annat digitalisering och medborgardialog. Nya, värdefulla kontakter knöts med till exempel AB Volvos koncernledning. Kommunen var också med som värd för ett seminarium som arrangerades av nätverket Svenska industrikommuner, där Skövde ingår.

Kostnaden för resa och boende för de elva deltagande personerna från Skövde kommun var totalt cirka 37 000 kronor, därutöver tillkommer traktamenten enligt avtal.

Christina Herthnek

kommunikationschef Skövde kommun

Totalt elva politiker och tjänstemän från Skövde kommun deltog under några dagar på årets Almedalsvecka. Syftet var att omvärldsbevaka, inhämta ny kunskap och bygga nätverk. Under Almedalsveckan hålls fler än 3 500 evenemang i form av till exempel seminarier, debatter, paneldiskussioner och workshops kring aktuella samhällsfrågor. Samtliga är kostnadsfria. På plats finns aktörer och beslutsfattare som driver frågor kring utvecklingen av det samhälle vi lever och verkar i.

För Skövde kommuns del låg i år ett extra fokus på frågor kring offentlig upphandling, ett stort och viktigt område för oss. Andra områden som bevakades var bland annat digitalisering och medborgardialog. Nya, värdefulla kontakter knöts med till exempel AB Volvos koncernledning. Kommunen var också med som värd för ett seminarium som arrangerades av nätverket Svenska industrikommuner, där Skövde ingår.

Kostnaden för resa och boende för de elva deltagande personerna från Skövde kommun var totalt cirka 37 000 kronor, därutöver tillkommer traktamenten enligt avtal.

Christina Herthnek

kommunikationschef Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.