17 aug 2016 06:00

17 aug 2016 06:00

All personal i vården drar ett tungt lass

Debatt

Nu går semesterperioden i vården mot sitt slut. Denna sommar, liksom tidigare somrar, har vi hört om det ansträngda läget inom sjukvården i Västra Götaland. På en del håll sägs att årets sommar varit den tuffaste någonsin. Andra verksamheter rapporterar om en vanlig sommar, där patienterna kunnat få den vård de behöver och pusslet med att få ihop personalstyrkan är detsamma som det brukar.

Personalens välbehövliga semestrar naggas i kanten, när vården för varje år blir allt mer slimmad, har allt mindre marginaler. Högt tempo, extra arbetspass och övertid. Det är vanligt med överbeläggningar och patienter utlokaliserade till andra avdelningar. På sommaren kan viss vård skjutas upp, några operationer kan vänta och de öppna mottagningarna kan minimera sin verksamhet. Men barn föds på sommaren, olyckor inträffar och de som är kroniskt sjuka, många av dem äldre, behöver sjukvård året om. Då vården till största delen har yrken som kräver legitimation, som läkare eller sjuksköterskor, är det inte alltid möjligt att rekrytera de vikarier som behövs. All personal drar ett tungt lass på många håll i vården. Inte minst de erfarna undersköterskor som ofta är en stabil stomme på en arbetsplats, och som alltför sällan uppmärksammas när personal i vården diskuteras.

När vi besöker vården imponeras vi av hur personalen arbetar professionellt och med ett gott bemötande av patienterna, även när det är stressigt. Men ska det vara möjligt att kräva än mer av vår personal på sommaren, så kan vi inte ha en närmast anorektiskt nedbantad verksamhet under resten av året. Vi behöver i Västra Götalandsregionen få en mer rimlig arbetsmiljö för vårdpersonalen. Allra viktigast tror vi det är att ge vården arbetsro genom ekonomiska ramar som är möjliga att hålla. Att hela tiden leva med åtstramningar och hot om personalminskning är förödande för arbetsglädjen.

Vi i Vänsterpartiet har för 2017 föreslagit att arbetstiden förkortas för dem som jobbar natt och för dem som mixar dag-, kvälls- och nattarbete. Vi vill höja ingångslönerna till 26 000 kronor för de kvinnodominerade vårdyrkena som kräver akademisk utbildning. I dag tjänar de ungefär 24 000 kronor i månaden. Genom 10 öre i skattehöjning och stopp för vinstuttag av välfärdspengar skulle vi få både bättre tillgänglighet för patienterna och bättre arbetsvillkor för våra anställda. En annan vård är möjlig.

Egon Frid (V)

Vara, ledamot i regionfullmäktige

Iowan Hedendahl (V)

Falköping, ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Nu går semesterperioden i vården mot sitt slut. Denna sommar, liksom tidigare somrar, har vi hört om det ansträngda läget inom sjukvården i Västra Götaland. På en del håll sägs att årets sommar varit den tuffaste någonsin. Andra verksamheter rapporterar om en vanlig sommar, där patienterna kunnat få den vård de behöver och pusslet med att få ihop personalstyrkan är detsamma som det brukar.

Personalens välbehövliga semestrar naggas i kanten, när vården för varje år blir allt mer slimmad, har allt mindre marginaler. Högt tempo, extra arbetspass och övertid. Det är vanligt med överbeläggningar och patienter utlokaliserade till andra avdelningar. På sommaren kan viss vård skjutas upp, några operationer kan vänta och de öppna mottagningarna kan minimera sin verksamhet. Men barn föds på sommaren, olyckor inträffar och de som är kroniskt sjuka, många av dem äldre, behöver sjukvård året om. Då vården till största delen har yrken som kräver legitimation, som läkare eller sjuksköterskor, är det inte alltid möjligt att rekrytera de vikarier som behövs. All personal drar ett tungt lass på många håll i vården. Inte minst de erfarna undersköterskor som ofta är en stabil stomme på en arbetsplats, och som alltför sällan uppmärksammas när personal i vården diskuteras.

När vi besöker vården imponeras vi av hur personalen arbetar professionellt och med ett gott bemötande av patienterna, även när det är stressigt. Men ska det vara möjligt att kräva än mer av vår personal på sommaren, så kan vi inte ha en närmast anorektiskt nedbantad verksamhet under resten av året. Vi behöver i Västra Götalandsregionen få en mer rimlig arbetsmiljö för vårdpersonalen. Allra viktigast tror vi det är att ge vården arbetsro genom ekonomiska ramar som är möjliga att hålla. Att hela tiden leva med åtstramningar och hot om personalminskning är förödande för arbetsglädjen.

Vi i Vänsterpartiet har för 2017 föreslagit att arbetstiden förkortas för dem som jobbar natt och för dem som mixar dag-, kvälls- och nattarbete. Vi vill höja ingångslönerna till 26 000 kronor för de kvinnodominerade vårdyrkena som kräver akademisk utbildning. I dag tjänar de ungefär 24 000 kronor i månaden. Genom 10 öre i skattehöjning och stopp för vinstuttag av välfärdspengar skulle vi få både bättre tillgänglighet för patienterna och bättre arbetsvillkor för våra anställda. En annan vård är möjlig.

Egon Frid (V)

Vara, ledamot i regionfullmäktige

Iowan Hedendahl (V)

Falköping, ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.