17 aug 2016 06:00

17 aug 2016 06:00

Farthindren behövs

Skultorp:

Replik till ”Varför alla dessa hinder” (SLA 6/8).

Det finns antagligen en anledning till att hastigheten sänkts till max 30 km/tim, att det står blomlådor och ligger ”gula vägbulor” på Stjärnvägen. På den här gatan körs det ofta alldeles för fort av bilister som varken tar hänsyn till andra trafikanter, barn eller annat i området. Det konstiga är att det väldigt ofta är bilister med egna barn som kör vårdslöst och som man tycker borde tänka sig för.

Vid norra infarten via Siriusvägen till Backa-område växer en jättehäck som skymmer sikten åt söder när man ska korsa cykelbanan för att komma ut på Falköpingsvägen. Vid södra infarten via Stjärnvägen till området är det en trång sväng med skymd sikt längst ner på Stjärnvägen. Den svängen bjuder ofta på många överraskningar genom diverse fordon som både kommer i hög hastighet men också kör i innersväng. Det kan vara allt ifrån bilar, lastbilar, motorcyklar, mopedister, cyklister, barn/ungdomar på sparkcyklar eller liggande på rullbrädor.

På senare tid har ytterligare ett problem tillkommit vid nedfarten till bilverkstaden som ligger nere vid dammen. Sträckan mellan infarten från Falköpingsvägen och svängen används numera ofta som parkeringsplats för besökare till den gamla bilverkstaden som säljer bilar. Det parkeras till och med på cykelvägen vilket man som bilförare borde veta att man inte gör. l svängen är det också ofta av-/pålastning av bilar på transportkärror och då blir det riktigt trångt.

Det är kanonbra att det kommer ut olika fartdämpande hinder på Stjärnvägen men jag tycker att liknande hinder även ska finnas i södra ändan av området, i nedförsbacken på Stjärnvägen. Vad jag förstått så är det några barnfamiljer som tryckt på kommunen så att de hinder som finns i dag placerats ut. Det är mycket bra och då vill jag rikta en vädjan till kommunen att de placerar ut hinder även på Stjärnvägens södra del eftersom även vi som oftast använder den infarten har t.ex. barn som vi är rädda om. Även de som inte har barn är antagligen rädda om sina egna liv och skulle uppskatta farthinder eftersom det finns ett antal bilförare i området som inte respekterar hastighetsgränser och andras liv.

Förälder

Replik till ”Varför alla dessa hinder” (SLA 6/8).

Det finns antagligen en anledning till att hastigheten sänkts till max 30 km/tim, att det står blomlådor och ligger ”gula vägbulor” på Stjärnvägen. På den här gatan körs det ofta alldeles för fort av bilister som varken tar hänsyn till andra trafikanter, barn eller annat i området. Det konstiga är att det väldigt ofta är bilister med egna barn som kör vårdslöst och som man tycker borde tänka sig för.

Vid norra infarten via Siriusvägen till Backa-område växer en jättehäck som skymmer sikten åt söder när man ska korsa cykelbanan för att komma ut på Falköpingsvägen. Vid södra infarten via Stjärnvägen till området är det en trång sväng med skymd sikt längst ner på Stjärnvägen. Den svängen bjuder ofta på många överraskningar genom diverse fordon som både kommer i hög hastighet men också kör i innersväng. Det kan vara allt ifrån bilar, lastbilar, motorcyklar, mopedister, cyklister, barn/ungdomar på sparkcyklar eller liggande på rullbrädor.

På senare tid har ytterligare ett problem tillkommit vid nedfarten till bilverkstaden som ligger nere vid dammen. Sträckan mellan infarten från Falköpingsvägen och svängen används numera ofta som parkeringsplats för besökare till den gamla bilverkstaden som säljer bilar. Det parkeras till och med på cykelvägen vilket man som bilförare borde veta att man inte gör. l svängen är det också ofta av-/pålastning av bilar på transportkärror och då blir det riktigt trångt.

Det är kanonbra att det kommer ut olika fartdämpande hinder på Stjärnvägen men jag tycker att liknande hinder även ska finnas i södra ändan av området, i nedförsbacken på Stjärnvägen. Vad jag förstått så är det några barnfamiljer som tryckt på kommunen så att de hinder som finns i dag placerats ut. Det är mycket bra och då vill jag rikta en vädjan till kommunen att de placerar ut hinder även på Stjärnvägens södra del eftersom även vi som oftast använder den infarten har t.ex. barn som vi är rädda om. Även de som inte har barn är antagligen rädda om sina egna liv och skulle uppskatta farthinder eftersom det finns ett antal bilförare i området som inte respekterar hastighetsgränser och andras liv.

Förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.