18 aug 2016 06:00

18 aug 2016 06:00

MP vill gynna ängen men missgynnar lantbrukaren

Debattreplik

Replik till Miljöpartiets debattartikel i SLA 16/8.

Våra betesmarker sköts bäst av betande djur, inte av byråkrater och beredskapsarbetare. Den dagen även Miljöpartiet inser detta kommer också förhoppningsvis deras lösningar att vara annorlunda. Att, som Miljöpartiet, ropa efter ännu fler regleringar och statliga planer när båset är tomt och betesmarkerna växer igen duger inte. Regleringsmedicinen har gjort att många lantbrukare slutat tro på en ökad svensk köttproduktion.

Vi måste bota den grundläggande orsaken till att betesdjuren minskar i antal, istället för att försöka bota symptomen tillfälligt. Det främsta skälet till att vi har allt färre betande djur som håller hagmarkerna öppna i Sverige är svenska särkrav och höga skatter. Det orsakar dålig lönsamhet i animalieproduktionen och svårigheter att konkurrera på den internationella marknaden.

Sverige behöver bättre lönsamhet i lantbruket och en ny inriktning i jordbrukspolitiken. Vi måste minska regelkrånglet, minska den politiska styrningen och ge landets lantbrukare större möjlighet att hålla betande djur och få lönsamhet i det. Moderaterna vill se mer flexibilitet i de svenska särreglerna och att tolkningen av EU-regler i Sverige blir mer lika tolkningen i jämförbara konkurrentländer.

Stina Bergström och Emma Nohrén (båda Miljöpartiet) skriver i en debattartikel om att ta krafttag för att bevara betesmarker. Det är välkommet att Miljöpartiet äntligen inser hur viktiga betande djur och lantbrukare är för det svenska kulturlandskapet och för vår miljö. Problemet är bara att Miljöpartiet i övrigt för en landsbygdsfientlig politik. I stället för att ägna sig åt att förbättra lantbrukets konkurrenskraft, ägnar sig Miljöpartiet i regeringsställning åt att föreslå ytterligare bördor på landsbygden.

Till exempel vill regeringen och Miljöpartiet beskatta lastbilstransporter och handelsgödsel – skatter som slår direkt mot lantbruken. Hur ska åtgärdsplaner, bidrag och beredskapsjobb hindra lantbrukare från att ge upp sin djurhållning då? Att Miljöpartiet dessutom skyddar vargens härjningar bland tamdjur mer än betesdjuren bidrar ytterligare till Miljöpartiets bristande förmåga att se problemen.

Vidare har Miljöpartiet tidigare talat om att införa en köttskatt som skulle slå hårt mot den svenska köttproduktionen. Vi tycker att en köttskatt är en dålig idé, eftersom en sådan riskerar att leda till att konsumtionen av svenskt kött, som redan kostar mer, minskar ytterligare till förmån för mer importerat kött. Det vore direkt kontraproduktivt för miljön. För att hålla landskapet öppet och bevara den biologiska mångfalden behöver vi fler, inte färre, kossor i Sverige. Vi uppmanar därför Stina Bergström och Emma Nohrén till att börja med att söka bristerna i den egna politiken.

Sten Bergheden (M)

landsbygdspolitisk talesperson

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Våra betesmarker sköts bäst av betande djur, inte av byråkrater och beredskapsarbetare. Den dagen även Miljöpartiet inser detta kommer också förhoppningsvis deras lösningar att vara annorlunda. Att, som Miljöpartiet, ropa efter ännu fler regleringar och statliga planer när båset är tomt och betesmarkerna växer igen duger inte. Regleringsmedicinen har gjort att många lantbrukare slutat tro på en ökad svensk köttproduktion.

Vi måste bota den grundläggande orsaken till att betesdjuren minskar i antal, istället för att försöka bota symptomen tillfälligt. Det främsta skälet till att vi har allt färre betande djur som håller hagmarkerna öppna i Sverige är svenska särkrav och höga skatter. Det orsakar dålig lönsamhet i animalieproduktionen och svårigheter att konkurrera på den internationella marknaden.

Sverige behöver bättre lönsamhet i lantbruket och en ny inriktning i jordbrukspolitiken. Vi måste minska regelkrånglet, minska den politiska styrningen och ge landets lantbrukare större möjlighet att hålla betande djur och få lönsamhet i det. Moderaterna vill se mer flexibilitet i de svenska särreglerna och att tolkningen av EU-regler i Sverige blir mer lika tolkningen i jämförbara konkurrentländer.

Stina Bergström och Emma Nohrén (båda Miljöpartiet) skriver i en debattartikel om att ta krafttag för att bevara betesmarker. Det är välkommet att Miljöpartiet äntligen inser hur viktiga betande djur och lantbrukare är för det svenska kulturlandskapet och för vår miljö. Problemet är bara att Miljöpartiet i övrigt för en landsbygdsfientlig politik. I stället för att ägna sig åt att förbättra lantbrukets konkurrenskraft, ägnar sig Miljöpartiet i regeringsställning åt att föreslå ytterligare bördor på landsbygden.

Till exempel vill regeringen och Miljöpartiet beskatta lastbilstransporter och handelsgödsel – skatter som slår direkt mot lantbruken. Hur ska åtgärdsplaner, bidrag och beredskapsjobb hindra lantbrukare från att ge upp sin djurhållning då? Att Miljöpartiet dessutom skyddar vargens härjningar bland tamdjur mer än betesdjuren bidrar ytterligare till Miljöpartiets bristande förmåga att se problemen.

Vidare har Miljöpartiet tidigare talat om att införa en köttskatt som skulle slå hårt mot den svenska köttproduktionen. Vi tycker att en köttskatt är en dålig idé, eftersom en sådan riskerar att leda till att konsumtionen av svenskt kött, som redan kostar mer, minskar ytterligare till förmån för mer importerat kött. Det vore direkt kontraproduktivt för miljön. För att hålla landskapet öppet och bevara den biologiska mångfalden behöver vi fler, inte färre, kossor i Sverige. Vi uppmanar därför Stina Bergström och Emma Nohrén till att börja med att söka bristerna i den egna politiken.

Sten Bergheden (M)

landsbygdspolitisk talesperson

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.