19 aug 2016 06:00

19 aug 2016 06:00

Dags att avskaffa systemet med periodens vara

DEBATT

Dagens prissättningsmodell av generiska läkemedel, Periodens vara, ger inte de besparingar som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) påstår. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport då det gällande prisökningen på äldre generiska läkemedel.

I rapporten räknar Socialstyrelsen med uteblivna besparingar på 200 miljoner kronor under 2015 på grund av prisökning på äldre generika. För Västra Götalandsregionens del innebär det utebliven besparing på runt 33 miljoner kronor per år.

Periodens vara är det generiska läkemedel som apoteken måste kunna erbjuda patienter. Kriterierna för att ett läkemedel ska bli Periodens vara är läkemedelsbolagens inlämnade pris, samt garanterad tillgång till läkemedlet. Detta kortsiktiga månadssystem får till följd att patienter måste vara beredda på att det läkemedel som de fick ena månaden, nästa månad kan var ersatt av ett annat, likvärdigt sådant.

TLV hävdar att systemet med Periodens vara innebär besparingar på åtta miljarder kronor. Efter påstötningar har TLV berättat hur de kommit fram till den siffran. Det är alltså priset på läkemedlet utan patent jämfört med priset på läkemedlet med patent. Det är samma sak som att jämföra en skruvmejsel med en banan.

Patienter, läkare och apoteken har länge slagits för en modell som ger färre byten av läkemedel än vad dagens system innebär. Orsakerna är att patienterna ständigt får nya läkemedel som har annat namn, annan färg men som är samma läkemedel. Detta leder till besvärliga diskussioner mellan patienter, läkare och farmaceuter som ändå leder till att patienterna missförstår hur läkemedlet ska tas. Kostnaden för felaktig användning av läkemedel uppskattas i dag till cirka 20 miljarder kronor och där systemet med Periodens vara är en bidragande orsak.

2015 tillsatte regeringen Apoteksmarknadsutredningen. Märkligt nog ska inte systemet med Periodens vara utvärderas. Enligt utredaren Åsa Kullgren vill hon justera apoteksomregleringen så att den blir bättre. Det enskilt största hindret för en bättre apoteksomreglering är dock systemet med Periodens vara.

Nu behöver regeringen omgående ge ett tilläggsdirektiv om en översyn av systemet med Periodens vara. Är detta inte möjligt bör regeringen antingen ta med generika i den prisöversyn på läkemedel som redan aviserats, eller initiera en helt ny översyn av systemet.

Dagens system innebär att fler patienter i Västra Götalandsregionen kommer att fara illa på grund av felaktig användning av läkemedel, fortsatt onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och det på grund av besparingar som är kraftigt överskattade.

Stig Tornell

vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

informationsdirektör Kronans Apotek

 

 

I rapporten räknar Socialstyrelsen med uteblivna besparingar på 200 miljoner kronor under 2015 på grund av prisökning på äldre generika. För Västra Götalandsregionens del innebär det utebliven besparing på runt 33 miljoner kronor per år.

Periodens vara är det generiska läkemedel som apoteken måste kunna erbjuda patienter. Kriterierna för att ett läkemedel ska bli Periodens vara är läkemedelsbolagens inlämnade pris, samt garanterad tillgång till läkemedlet. Detta kortsiktiga månadssystem får till följd att patienter måste vara beredda på att det läkemedel som de fick ena månaden, nästa månad kan var ersatt av ett annat, likvärdigt sådant.

TLV hävdar att systemet med Periodens vara innebär besparingar på åtta miljarder kronor. Efter påstötningar har TLV berättat hur de kommit fram till den siffran. Det är alltså priset på läkemedlet utan patent jämfört med priset på läkemedlet med patent. Det är samma sak som att jämföra en skruvmejsel med en banan.

Patienter, läkare och apoteken har länge slagits för en modell som ger färre byten av läkemedel än vad dagens system innebär. Orsakerna är att patienterna ständigt får nya läkemedel som har annat namn, annan färg men som är samma läkemedel. Detta leder till besvärliga diskussioner mellan patienter, läkare och farmaceuter som ändå leder till att patienterna missförstår hur läkemedlet ska tas. Kostnaden för felaktig användning av läkemedel uppskattas i dag till cirka 20 miljarder kronor och där systemet med Periodens vara är en bidragande orsak.

2015 tillsatte regeringen Apoteksmarknadsutredningen. Märkligt nog ska inte systemet med Periodens vara utvärderas. Enligt utredaren Åsa Kullgren vill hon justera apoteksomregleringen så att den blir bättre. Det enskilt största hindret för en bättre apoteksomreglering är dock systemet med Periodens vara.

Nu behöver regeringen omgående ge ett tilläggsdirektiv om en översyn av systemet med Periodens vara. Är detta inte möjligt bör regeringen antingen ta med generika i den prisöversyn på läkemedel som redan aviserats, eller initiera en helt ny översyn av systemet.

Dagens system innebär att fler patienter i Västra Götalandsregionen kommer att fara illa på grund av felaktig användning av läkemedel, fortsatt onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och det på grund av besparingar som är kraftigt överskattade.

Stig Tornell

vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

informationsdirektör Kronans Apotek

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.