19 aug 2016 06:00

19 aug 2016 06:00

Gratis buss för pensionärer

Kollektivtrafik:

PRO har i flera omgångar framfört krav om gratis buss för pensionärer som fyllt 70 år. Idag gäller 75-årsgränsen. Kraven har alltid avvisats med att det blir för dyrt. Men någon egentlig kostnadskalkyl har aldrig presenterats. Vid senaste KPR-sammanträdet, där frågan diskuterades, var att det var ingen prioriterad fråga.

I Göteborg åker pensionärerna gratis från 65 år, visserligen får man inte åka under rusningstid.

Vi i PRO menar, att har man råd i Göteborg, så borde det finnas samma möjlighet i Skövde. Det handlar mer om politisk vilja, än om ekonomi.

Det går många bussturer runt om i Skövde, ofta halvtomma bussar och ibland helt tomma. Kommunen får betala till Västtrafik för varje körd kilometer, oavsett om bussen är full eller tom. Varför då inte utnyttja de tomma platserna?

Kostnaden för en enkelbiljett är 28 kronor. För den summan åker vi bil 15 kilometer, om vi räknar den skattefria delen av reseersättningen. Med den prissättningen på buss konkurrerar man inte med bilen.

Vid rusningstider är det svårt att ta sig fram med bil, därför att köerna är väldigt långa. Vi har ont om parkeringsplatser. Vi får dålig miljö av den stora biltrafiken. Och då utger sig kommunen för att satsa på miljön. Hur stämmer detta?

Sannolikt skulle färdtjänsten minska, om det fanns alternativ.

Det finns alltså många fördelar med att sänka åldern för fria pensionärsresor till i första hand 70 år. Vi kan då utnyttja kollektivtrafiken bättre och effektivare mot vad vi gör idag. Detta måste väl vara en bra idé även för Skövde?

Vi inom PRO ser fram emot gratis buss för pensionärer från 70 år!

PRO Skövde

styrelsen

PRO har i flera omgångar framfört krav om gratis buss för pensionärer som fyllt 70 år. Idag gäller 75-årsgränsen. Kraven har alltid avvisats med att det blir för dyrt. Men någon egentlig kostnadskalkyl har aldrig presenterats. Vid senaste KPR-sammanträdet, där frågan diskuterades, var att det var ingen prioriterad fråga.

I Göteborg åker pensionärerna gratis från 65 år, visserligen får man inte åka under rusningstid.

Vi i PRO menar, att har man råd i Göteborg, så borde det finnas samma möjlighet i Skövde. Det handlar mer om politisk vilja, än om ekonomi.

Det går många bussturer runt om i Skövde, ofta halvtomma bussar och ibland helt tomma. Kommunen får betala till Västtrafik för varje körd kilometer, oavsett om bussen är full eller tom. Varför då inte utnyttja de tomma platserna?

Kostnaden för en enkelbiljett är 28 kronor. För den summan åker vi bil 15 kilometer, om vi räknar den skattefria delen av reseersättningen. Med den prissättningen på buss konkurrerar man inte med bilen.

Vid rusningstider är det svårt att ta sig fram med bil, därför att köerna är väldigt långa. Vi har ont om parkeringsplatser. Vi får dålig miljö av den stora biltrafiken. Och då utger sig kommunen för att satsa på miljön. Hur stämmer detta?

Sannolikt skulle färdtjänsten minska, om det fanns alternativ.

Det finns alltså många fördelar med att sänka åldern för fria pensionärsresor till i första hand 70 år. Vi kan då utnyttja kollektivtrafiken bättre och effektivare mot vad vi gör idag. Detta måste väl vara en bra idé även för Skövde?

Vi inom PRO ser fram emot gratis buss för pensionärer från 70 år!

PRO Skövde

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.