20 aug 2016 06:00

20 aug 2016 06:00

Nu stärker vi HBTQ-politiken

Debatt:

I Skövde uppmärksammas nu HBTQ-personers situation under Skövde Pride. Det är en viktig manifestation för allas lika rätt, öppenhet och frihet som många har behövt kämpa hårt för. Alla ska ha rätt att vara sig själva utan att dömas eller diskrimineras. Miljöpartiet har länge arbetat med att stärka homo, bi, trans och queerpersoners rättigheter. Fortfarande finns det mycket kvar att göra, och därför genomför regeringen nu en rad åtgärder för att förbättra för HBTQ-personer och styra mot ett mer inkluderande samhälle där fler får plats.

Ända fram till 2013 tvingades de transpersoner som genomgick en könskorrigering att sterilisera sig. En pinsam och kränkande rest från en svunnen tid. I våras gav därför regeringen beskedet att de transpersoner som tvångssteriliserats ska få ersättning av staten för det lidande de utsatts för. Detta tillsammans med att regeringen i förbättrar hatbrottslagstiftningen så att transpersoner tydligare inkluderas är viktiga förbättringar. Miljöpartiet anser också att åldersgränserna för juridiskt könsbyte och medicinsk könskorrigering behöver sänkas.

Idag ser den moderna familjen inte ut som den gjorde för 50 år sedan, men lagstiftningen har inte alltid hunnit med. Föräldraförsäkringen är exempelvis anpassad efter ett kärnfamiljsideal som inte stämmer överens med hur en modern familj med regnbågsföräldrar, plastpappor och bonusbarn kan se ut. Därför har regeringen tillsatt en utredning som ska titta på hur föräldraförsäkringen kan anpassas för att fungera bättre även för dessa grupper.

Regeringen kommer också att utreda frågan om föräldraskapspresumtion, så att partnern till den kvinna som föder ett barn automatiskt också ska anses vara barnets förälder. Detta gör det bland annat enklare för lesbiska par som valt att skaffa barn med hjälp av en spermadonator. Det är inte rimligt att dessa personer ska behöva hantera en krånglig juridisk process för att erkännas som föräldrar, medan fadern i heterosexuella relationer automatiskt blir förälder utan krångel.

Pride är en möjlighet att fira de framsteg som skett på HBTQ-området, men också ett tillfälle att minnas och uppmärksamma allt det arbete som kvarstår. Nu fortsätter vi arbetet så att alla människor ska kunna vara sig själva.

Annika Hirvonen Falk

riksdagsledamot (MP)

Majlis Lindholm

språkrör (MP Skövde)

I Skövde uppmärksammas nu HBTQ-personers situation under Skövde Pride. Det är en viktig manifestation för allas lika rätt, öppenhet och frihet som många har behövt kämpa hårt för. Alla ska ha rätt att vara sig själva utan att dömas eller diskrimineras. Miljöpartiet har länge arbetat med att stärka homo, bi, trans och queerpersoners rättigheter. Fortfarande finns det mycket kvar att göra, och därför genomför regeringen nu en rad åtgärder för att förbättra för HBTQ-personer och styra mot ett mer inkluderande samhälle där fler får plats.

Ända fram till 2013 tvingades de transpersoner som genomgick en könskorrigering att sterilisera sig. En pinsam och kränkande rest från en svunnen tid. I våras gav därför regeringen beskedet att de transpersoner som tvångssteriliserats ska få ersättning av staten för det lidande de utsatts för. Detta tillsammans med att regeringen i förbättrar hatbrottslagstiftningen så att transpersoner tydligare inkluderas är viktiga förbättringar. Miljöpartiet anser också att åldersgränserna för juridiskt könsbyte och medicinsk könskorrigering behöver sänkas.

Idag ser den moderna familjen inte ut som den gjorde för 50 år sedan, men lagstiftningen har inte alltid hunnit med. Föräldraförsäkringen är exempelvis anpassad efter ett kärnfamiljsideal som inte stämmer överens med hur en modern familj med regnbågsföräldrar, plastpappor och bonusbarn kan se ut. Därför har regeringen tillsatt en utredning som ska titta på hur föräldraförsäkringen kan anpassas för att fungera bättre även för dessa grupper.

Regeringen kommer också att utreda frågan om föräldraskapspresumtion, så att partnern till den kvinna som föder ett barn automatiskt också ska anses vara barnets förälder. Detta gör det bland annat enklare för lesbiska par som valt att skaffa barn med hjälp av en spermadonator. Det är inte rimligt att dessa personer ska behöva hantera en krånglig juridisk process för att erkännas som föräldrar, medan fadern i heterosexuella relationer automatiskt blir förälder utan krångel.

Pride är en möjlighet att fira de framsteg som skett på HBTQ-området, men också ett tillfälle att minnas och uppmärksamma allt det arbete som kvarstår. Nu fortsätter vi arbetet så att alla människor ska kunna vara sig själva.

Annika Hirvonen Falk

riksdagsledamot (MP)

Majlis Lindholm

språkrör (MP Skövde)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.