20 aug 2016 06:00

20 aug 2016 06:00

Trovärdigheten är obefintlig

Cementa:

Skövde kommunstyrelse går som vanligt åter Cementas intressen till mötes och tillstyrker att Cementa kan starta brytningen på Billingen enligt sin ansökan utan hänsyn till att senaste domen överklagats och ska behandlas av Mark- och miljööverdomstolen under hösten.

Dessutom anger kommunstyrelsen att natur- och kulturintressena i ett tänkbart alternativt brytområde i Rådene har ett allt för högt värde för att få användas till kalkstensbrytning. Däremot menar man alltså att marken i direkt anslutning till Skövde tätort, där nästan 10 000 personer bor inom ett avstånd på två kilometer, har ett mindre värde och därför kan skövlas till en 80 meter djup och 23 hektar stor krater. Man tar sig för pannan!

Utan att nedvärdera naturvärdena i Rådene kan man ändå konstatera att den logiska förmågan i kommunstyrelsen inte tycks vara speciellt hög. Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen tar detta som ett tecken på att trovärdigheten i Skövde kommuns yttranden är obefintlig.

Vi har också genom detta fått beskedet, att om Mark- och miljööverdomstolen inte ger tillstånd till brytning inom det ansökta området på Billingen, så kommer Skövde kommun inte att ge sitt tillstånd till brytning på annat område. Det är ett besked som kan komma att påverka Cementas framtid i Skövde mer än invändningarna från bland annat Nätverket Rädda Våmbsdalen och Naturskyddsföreningen.

Börje Neüman

 

Dessutom anger kommunstyrelsen att natur- och kulturintressena i ett tänkbart alternativt brytområde i Rådene har ett allt för högt värde för att få användas till kalkstensbrytning. Däremot menar man alltså att marken i direkt anslutning till Skövde tätort, där nästan 10 000 personer bor inom ett avstånd på två kilometer, har ett mindre värde och därför kan skövlas till en 80 meter djup och 23 hektar stor krater. Man tar sig för pannan!

Utan att nedvärdera naturvärdena i Rådene kan man ändå konstatera att den logiska förmågan i kommunstyrelsen inte tycks vara speciellt hög. Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen tar detta som ett tecken på att trovärdigheten i Skövde kommuns yttranden är obefintlig.

Vi har också genom detta fått beskedet, att om Mark- och miljööverdomstolen inte ger tillstånd till brytning inom det ansökta området på Billingen, så kommer Skövde kommun inte att ge sitt tillstånd till brytning på annat område. Det är ett besked som kan komma att påverka Cementas framtid i Skövde mer än invändningarna från bland annat Nätverket Rädda Våmbsdalen och Naturskyddsföreningen.

Börje Neüman

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.