20 aug 2016 06:00

20 aug 2016 06:00

Två olika saker

Skolskjuts:

Svar till Per Oskarsson om skolskjuts (SLA 19/8).

Inför varje nytt läsår görs en ny planering av skolskjutsen utifrån det aktuella elevunderlaget och skolans organisation.

De nya reglerna för skolskjuts behandlar rätten till skolskjuts och har inget att göra med att årskurs 7 i år inte får busskort från Skultorp till Vasaskolan. Detta hänger samman med den årliga optimeringen av de fordon som finns till förfogande. Elever i Skultorp kommer i år få sin skolskjuts ordnad med kommunens upphandlade busstrafik.

Jan Bremer

infrastrukturstrateg

Inför varje nytt läsår görs en ny planering av skolskjutsen utifrån det aktuella elevunderlaget och skolans organisation.

De nya reglerna för skolskjuts behandlar rätten till skolskjuts och har inget att göra med att årskurs 7 i år inte får busskort från Skultorp till Vasaskolan. Detta hänger samman med den årliga optimeringen av de fordon som finns till förfogande. Elever i Skultorp kommer i år få sin skolskjuts ordnad med kommunens upphandlade busstrafik.

Jan Bremer

infrastrukturstrateg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.