20 aug 2016 06:00

20 aug 2016 06:00

Vi har den politiska viljan

KOLLEKTIVTRAFIK

Replik till PRO Skövde angående gratis buss från 70 år (SLA 19/8).

Kära PRO Skövde.

Ni har helt rätt. Visst finns det möjlighet till gratis buss för alla som fyllt 70 även i Skövde!

Och ni har också rätt i att det handlar om politisk vilja!

Alliansen (M, C, L och KD) som för närvarande styr i Skövde har inte denna politiska vilja. De gör andra prioriteringar.

Miljöpartiet de gröna i Skövde visade i sitt budgetförslag för 2017–2019 exempel på vad kommunen skulle kunna satsa på genom att prioritera annorlunda. I det förslaget var införande av gratis buss för alla över 70 år (istället för som nu 75 år) ett sådant exempel.

Nettokostnaden för detta, om man tar hänsyn till att kostnaderna för färdtjänst rimligen skulle minska, har beräknats till cirka 500 000 kronor. Kommunens nettokostnad för gratis resor från 75 år var år 2010 cirka 140 000 kronor. (Beräkningarna är gjorda av kommunens tjänstemän.)

Den viktigaste miljöpolitiken för städer handlar om hur flöden av bland annat varor och folk hanteras. Att få fler att åka kollektivt är en satsning som, utöver att kollektivtrafiken då nyttjas bättre och effektivare än vad som sker idag, även gynnar miljön och klimatet.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill vrida kommunens budget i en grönare och mer framtidsinriktad riktning. Satsningar på kollektivtrafik och gratis buss är exempel på sådant vi gärna ser mer av. Vi har den politiska vilja som Alliansen i Skövde saknar.

Elisabeth Gustavsson

gruppledare kommunfullmäktigegruppen

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Kära PRO Skövde.

Ni har helt rätt. Visst finns det möjlighet till gratis buss för alla som fyllt 70 även i Skövde!

Och ni har också rätt i att det handlar om politisk vilja!

Alliansen (M, C, L och KD) som för närvarande styr i Skövde har inte denna politiska vilja. De gör andra prioriteringar.

Miljöpartiet de gröna i Skövde visade i sitt budgetförslag för 2017–2019 exempel på vad kommunen skulle kunna satsa på genom att prioritera annorlunda. I det förslaget var införande av gratis buss för alla över 70 år (istället för som nu 75 år) ett sådant exempel.

Nettokostnaden för detta, om man tar hänsyn till att kostnaderna för färdtjänst rimligen skulle minska, har beräknats till cirka 500 000 kronor. Kommunens nettokostnad för gratis resor från 75 år var år 2010 cirka 140 000 kronor. (Beräkningarna är gjorda av kommunens tjänstemän.)

Den viktigaste miljöpolitiken för städer handlar om hur flöden av bland annat varor och folk hanteras. Att få fler att åka kollektivt är en satsning som, utöver att kollektivtrafiken då nyttjas bättre och effektivare än vad som sker idag, även gynnar miljön och klimatet.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill vrida kommunens budget i en grönare och mer framtidsinriktad riktning. Satsningar på kollektivtrafik och gratis buss är exempel på sådant vi gärna ser mer av. Vi har den politiska vilja som Alliansen i Skövde saknar.

Elisabeth Gustavsson

gruppledare kommunfullmäktigegruppen

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.