22 aug 2016 06:00

22 aug 2016 06:00

Politisk rädsla hotar vår framtid

Infrastruktur:

Framtidens miljövänliga infrastruktursatsningar inkluderar tydligen inte längre statens järnvägar, hävdar vissa politiker. Nu ska det istället satsas på el-självkörande bilar. Det svänger fort inom politiken och frågan är vilka förslag som kommer härnäst.

Världens politiker träffades nyligen i Paris och diskuterade klimathotet. Avtal skrevs om vilka åtgärder som måste vidtas. Vad har hänt? Jo temperaturen på jorden fortsätter att stiga. Östersjöns vatten försämras ytterligare på grund av övergödning och giftutsläpp. Vätterns vatten hotas på grund av bland annat det svenska försvarets agerande, bara för att nämna några. Visionen om en hållbar framtid finns, men politisk rädsla att fatta de nödvändiga besluten riskerar nu hota allas vår framtid.

Om järnväg anses vara ett omodernt färdsätt i framtiden, varför säljer då inte staten ut denna verksamhet och använder kapitalet i ny teknik?

Frågan är vem som vill investera i något som saknar framtid? Risken finns att SJ kan gå samma öde tillmötes som statliga Vattenfall nu gjort och därmed bidra till att ytterligare skattemiljarder går förlorade.

Är ideologiskt valda politiker verkligen rätta beslutsfattare i en modern framtida teknologisk utvecklad värld? Är skattemedel det rätta investeringsinstrumentet i framtiden? Världen har ju gigantiskt många miljardärer som säkert är beredda att investera och riskera kapital i miljö och nya infrastruktursatsningar. Problemet är att världen också har en mängd människor som avskyr att några kan tjäna pengar på traditionella statliga verksamheter. Lite märkligt med tanke på att få verkar ifrågasätta att vi alla är med och bidrar till att skapa nya IT-miljardärer världen över. IT är ju transport av information och borde därför anses som infrastruktur!

Pelle Leijon

småföretagare

Världens politiker träffades nyligen i Paris och diskuterade klimathotet. Avtal skrevs om vilka åtgärder som måste vidtas. Vad har hänt? Jo temperaturen på jorden fortsätter att stiga. Östersjöns vatten försämras ytterligare på grund av övergödning och giftutsläpp. Vätterns vatten hotas på grund av bland annat det svenska försvarets agerande, bara för att nämna några. Visionen om en hållbar framtid finns, men politisk rädsla att fatta de nödvändiga besluten riskerar nu hota allas vår framtid.

Om järnväg anses vara ett omodernt färdsätt i framtiden, varför säljer då inte staten ut denna verksamhet och använder kapitalet i ny teknik?

Frågan är vem som vill investera i något som saknar framtid? Risken finns att SJ kan gå samma öde tillmötes som statliga Vattenfall nu gjort och därmed bidra till att ytterligare skattemiljarder går förlorade.

Är ideologiskt valda politiker verkligen rätta beslutsfattare i en modern framtida teknologisk utvecklad värld? Är skattemedel det rätta investeringsinstrumentet i framtiden? Världen har ju gigantiskt många miljardärer som säkert är beredda att investera och riskera kapital i miljö och nya infrastruktursatsningar. Problemet är att världen också har en mängd människor som avskyr att några kan tjäna pengar på traditionella statliga verksamheter. Lite märkligt med tanke på att få verkar ifrågasätta att vi alla är med och bidrar till att skapa nya IT-miljardärer världen över. IT är ju transport av information och borde därför anses som infrastruktur!

Pelle Leijon

småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.