22 aug 2016 06:00

22 aug 2016 06:00

Skräpa inte ner!

Dikt:

När Du i vår park

har förtärt en stor och stark

och släckt din värsta törst

så tänk efter först

och släng inte emballaget

i det närmaste buskaget!

Det finns särskilda ställen

för burken och putällen!

Pelle

När Du i vår park

har förtärt en stor och stark

och släckt din värsta törst

så tänk efter först

och släng inte emballaget

i det närmaste buskaget!

Det finns särskilda ställen

för burken och putällen!

Pelle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.