23 aug 2016 06:00

23 aug 2016 06:00

Bättre att spara på resurserna

Ängar och hagar:

Sten Bergheden och Jonas Jacobsson Gjörtler har rätt i att betesdjur sköter ängen bättre än byråkrater. Men där stannar nog deras insikt. MP:s strategi är ju att se till att djurhållaren får bättre ersättning för att sköta ängen än vad hen får idag. Hur kan det bli att missgynna lantbrukaren?

Ett av skälen till att betesdjuren minskar i antal är att flertalet av dem aldrig kommer ut i naturbetesmarkerna utan står antingen inne året runt eller går och betar på åkermark, vilken i sin tur oftast gödslas med konstgödsel. En naturbetesmark förstörs om extra näring tillförs och för det produktionsbortfallet får lantbrukaren en högre ersättning idag om hen ansöker. Tanken från MP är att den ersättningen skall öka och eventuellt betala hela merarbetet som lantbrukaren har. I dag är det en schablonersättning som skall täcka kostnaden för medellantbrukaren.

Svenskt naturbeteskött har ett mervärde hos konsumenten – förstör inte det goda varumärket genom att blanda in andra produktionssätt av nötkött. Naturbeteskött är ett bra kött. Det gynnar den biologiska mångfalden genom att djuren gått i hagarna och betat, det är klimatsmart eftersom det inte används konstgödsel vid produktionen, det är bra för djurhälsan att vara ute på sommarhalvåret. Konstgödsel är energikrävande att framställa och har därigenom en stor negativ klimatåverkan.

Får Sten Bergheden och Jonas Jacobsson Gjörtler igenom sina förslag dör landsbygden i förtid. Vi som bor på landet vill ju bo kvar och fortsätta ha möjlighet till transporter. Bättre att spara på resurserna inför framtiden än att bränna allt idag som Sten och Jonas anser.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Sten Bergheden och Jonas Jacobsson Gjörtler har rätt i att betesdjur sköter ängen bättre än byråkrater. Men där stannar nog deras insikt. MP:s strategi är ju att se till att djurhållaren får bättre ersättning för att sköta ängen än vad hen får idag. Hur kan det bli att missgynna lantbrukaren?

Ett av skälen till att betesdjuren minskar i antal är att flertalet av dem aldrig kommer ut i naturbetesmarkerna utan står antingen inne året runt eller går och betar på åkermark, vilken i sin tur oftast gödslas med konstgödsel. En naturbetesmark förstörs om extra näring tillförs och för det produktionsbortfallet får lantbrukaren en högre ersättning idag om hen ansöker. Tanken från MP är att den ersättningen skall öka och eventuellt betala hela merarbetet som lantbrukaren har. I dag är det en schablonersättning som skall täcka kostnaden för medellantbrukaren.

Svenskt naturbeteskött har ett mervärde hos konsumenten – förstör inte det goda varumärket genom att blanda in andra produktionssätt av nötkött. Naturbeteskött är ett bra kött. Det gynnar den biologiska mångfalden genom att djuren gått i hagarna och betat, det är klimatsmart eftersom det inte används konstgödsel vid produktionen, det är bra för djurhälsan att vara ute på sommarhalvåret. Konstgödsel är energikrävande att framställa och har därigenom en stor negativ klimatåverkan.

Får Sten Bergheden och Jonas Jacobsson Gjörtler igenom sina förslag dör landsbygden i förtid. Vi som bor på landet vill ju bo kvar och fortsätta ha möjlighet till transporter. Bättre att spara på resurserna inför framtiden än att bränna allt idag som Sten och Jonas anser.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.