23 aug 2016 06:00

23 aug 2016 06:00

Tredje gången gillt?

Inget svar:

Leif Walterum, ett av Skövdes tre kommunalråd, har tidigare fått frågor från mig om gratis buss för pensionärer som fyllt 70 år samt fått förslag avgiftsfri kollektivtrafik i Skövde, precis som i Kiruna. Den 6 juli fick du den första frågan och med en påminnelse den 4 augusti.

Men Leif vägrar att svara och vi är väldigt många som undrar varför?

I en demokrati talar vi om öppenhet. Men Leif Walterum föredrar slutenhet! Är sanningen den att Leif inte kan svara för det avtal han undertecknat med Västtrafik? Eller är det så illa att demokratin inte längre gäller för Leif? Jag bara undrar?

Bengt Sjökvist

Leif Walterum, ett av Skövdes tre kommunalråd, har tidigare fått frågor från mig om gratis buss för pensionärer som fyllt 70 år samt fått förslag avgiftsfri kollektivtrafik i Skövde, precis som i Kiruna. Den 6 juli fick du den första frågan och med en påminnelse den 4 augusti.

Men Leif vägrar att svara och vi är väldigt många som undrar varför?

I en demokrati talar vi om öppenhet. Men Leif Walterum föredrar slutenhet! Är sanningen den att Leif inte kan svara för det avtal han undertecknat med Västtrafik? Eller är det så illa att demokratin inte längre gäller för Leif? Jag bara undrar?

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.