24 aug 2016 06:00

24 aug 2016 06:00

Ekonomisk eller andlig konkurs?

MARKUSKYRKAN

Till ordförande i kyrkorådet.

Sluta med alla bortförklaringar om fördyringen angående Markuskyrkans renovering. Stå istället till svars för den skada ni redan åsamkat församlingen genom att skingra den inredning som tidigare fanns i Markuskyrkan.

Nu talas det om att utredningen skall vara klar i december 2016 angående kyrkans varande eller inte. Hur hade det varit om besked lämnats innan höstupptakten? Finns ingen motivation att försöka få igång vissa aktiviteter som funnits tidigare i Markuskyrkan om kyrkorådet ändå planerar nedläggning av kyrkan.

Alla pengar ni ska spara in på kyrkorenoveringen, vad skall de användas till? Är inte själen värdefullare än det ni ropar efter; pengar, pengar.

Mer än någonsin behöver vi vara aktsamma om våra kyrkor och små församlingar Att sedan Skövdes kyrkoråd har tagit ansvar för Pühalepa församling på Dagö är väl frivilligt åtagande ändå.

Gräsrot som saknar sin kyrka

Sluta med alla bortförklaringar om fördyringen angående Markuskyrkans renovering. Stå istället till svars för den skada ni redan åsamkat församlingen genom att skingra den inredning som tidigare fanns i Markuskyrkan.

Nu talas det om att utredningen skall vara klar i december 2016 angående kyrkans varande eller inte. Hur hade det varit om besked lämnats innan höstupptakten? Finns ingen motivation att försöka få igång vissa aktiviteter som funnits tidigare i Markuskyrkan om kyrkorådet ändå planerar nedläggning av kyrkan.

Alla pengar ni ska spara in på kyrkorenoveringen, vad skall de användas till? Är inte själen värdefullare än det ni ropar efter; pengar, pengar.

Mer än någonsin behöver vi vara aktsamma om våra kyrkor och små församlingar Att sedan Skövdes kyrkoråd har tagit ansvar för Pühalepa församling på Dagö är väl frivilligt åtagande ändå.

Gräsrot som saknar sin kyrka

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.