26 aug 2016 06:00

26 aug 2016 06:00

Mer ekologisk mat till våra barn och äldre

DEBATT

Matfestivalen är en tradition i Skövde. År ut och år in har skaraborgarna samlats i Skövde för att träffas och att äta och då gärna smaka något nytt och spännande. Många matställen profilerar sig och serverar ekologisk mat och då gärna närproducerad.

Miljöpartiet de gröna har som en av sina fokusfrågor att öka produktionen och konsumtionen av ekologisk mat. Det gör vi för att vi vet att det är bättre för miljön och troligen även för vår hälsa. Vi har bland annat försökt få Skövde kommun att ge förtur till företagare som vill producera ekologiska matvaror när jordbruksmark skall arrenderas ut. Vi agiterar även för att andelen ekologiska matvaror skall öka i kommunens utbud till våra barn och äldre. Vi tror och hoppas att även om de styrande partierna som regel säger nej till våra förslag så tar de till sig budskapet i alla fall och genomför dem senare.

Vi miljöpartister engagerar oss för att det är vår övertygelse att mat skall produceras med hög livsmedelskvalitet och minimal miljöpåverkan. Svensk och europeisk matproduktion har låg risk i allmänhet men fortfarande kan man mäta halter av moderna bekämpningsmedel i våra vattendrag och i regnvatten! Våra hav växer igen och sjöar och vattendrag lider av övergödning. Allt kommer nu inte från jordbruket utan vårt avloppsvatten bidrar även det.

Dagens forskning har svårt att studera orsak och verkan om det är en effekt som kan bero av flera mindre faktorer. Forskningen på området om cocktaileffekter där flera faktorer kan samverka är i sin linda men pilotförsök visar att små koncentrationer av till synes ofarliga substanser kan i samverkan med andra påverka oss. De värsta bekämpningsmedlen får vi hoppas är identifierade och förbjudna om även vi fortfarande kan mäta DDT i livsmedel.

Det är den ena sidan, en annan är det här med konstgödsel. Vi miljöpartister frågar oss varför vi skall gödsla så mycket att vi får stor kvantitet när det egentligen är hög kvalité som vi konsumenter vill köpa. Nej, vi behöver reformera vår matproduktion och konsumtion och då inte bara i Skövde kommun. Att studera och reflektera över vad man köper och äter som konsument är den bästa vägen fram mot en giftfri miljö.

Sverige har många miljökvalitetsmål. Ett av dem är just en giftfri miljö. Med det menas att inga onödiga främmande ämnen skall släppas ut i vår miljö. Sveriges riksdag tog beslut 1999 om detta och vi pratar fortfarande om att starta upp. Börja nu, säger vi i Miljöpartiet de gröna i Skövde.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Miljöpartiet de gröna har som en av sina fokusfrågor att öka produktionen och konsumtionen av ekologisk mat. Det gör vi för att vi vet att det är bättre för miljön och troligen även för vår hälsa. Vi har bland annat försökt få Skövde kommun att ge förtur till företagare som vill producera ekologiska matvaror när jordbruksmark skall arrenderas ut. Vi agiterar även för att andelen ekologiska matvaror skall öka i kommunens utbud till våra barn och äldre. Vi tror och hoppas att även om de styrande partierna som regel säger nej till våra förslag så tar de till sig budskapet i alla fall och genomför dem senare.

Vi miljöpartister engagerar oss för att det är vår övertygelse att mat skall produceras med hög livsmedelskvalitet och minimal miljöpåverkan. Svensk och europeisk matproduktion har låg risk i allmänhet men fortfarande kan man mäta halter av moderna bekämpningsmedel i våra vattendrag och i regnvatten! Våra hav växer igen och sjöar och vattendrag lider av övergödning. Allt kommer nu inte från jordbruket utan vårt avloppsvatten bidrar även det.

Dagens forskning har svårt att studera orsak och verkan om det är en effekt som kan bero av flera mindre faktorer. Forskningen på området om cocktaileffekter där flera faktorer kan samverka är i sin linda men pilotförsök visar att små koncentrationer av till synes ofarliga substanser kan i samverkan med andra påverka oss. De värsta bekämpningsmedlen får vi hoppas är identifierade och förbjudna om även vi fortfarande kan mäta DDT i livsmedel.

Det är den ena sidan, en annan är det här med konstgödsel. Vi miljöpartister frågar oss varför vi skall gödsla så mycket att vi får stor kvantitet när det egentligen är hög kvalité som vi konsumenter vill köpa. Nej, vi behöver reformera vår matproduktion och konsumtion och då inte bara i Skövde kommun. Att studera och reflektera över vad man köper och äter som konsument är den bästa vägen fram mot en giftfri miljö.

Sverige har många miljökvalitetsmål. Ett av dem är just en giftfri miljö. Med det menas att inga onödiga främmande ämnen skall släppas ut i vår miljö. Sveriges riksdag tog beslut 1999 om detta och vi pratar fortfarande om att starta upp. Börja nu, säger vi i Miljöpartiet de gröna i Skövde.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.