26 aug 2016 06:00

26 aug 2016 06:00

Skövde rödlistad – igen

STUDENTBOSTÄDER

Skövde tas nu upp i Sveriges Förenade Studentkårers årliga bostadsrapport som en av elva ”röda” studentstäder, det vill säga en stad där en student inte kan räkna med att få en bostad på hela första terminen.

Att Skövde så gravt misslyckas med att erbjuda studenter någonstans att bo leder inte bara till att de som idag väljer Högskolan i Skövde inte har någonstans att bo, det gör även att studenter som annars hade valt att utbilda sig i Skövde nu söker sig till andra lärosäten. Vi behöver fler som pluggar i Skövde och som efter studier stannar kvar som bosatta och yrkesutövande. Den politik som den borgerliga majoriteten i Skövde för just nu skadar alltså både Högskolan på kort sikt och det lokala näringslivet på lång sikt. Vi behöver ge fler möjlighet att plugga i Skövde, inte färre.

Den antagna Vision 2025, med mål om 60 000 invånare år 2025, står och faller med huruvida studenter och unga kan bosätta sig i Skövde. Hur ska vi nå målet om inga har möjlighet att flytta hit?

Tidigare i år skrev Moderata företrädare i SLA (5/1) att Alliansen gett ägardirektiv till Skövdebostäder om att fler studentbostäder ska byggas för att stärka Högskolans attraktivitet. Det låter bra, men vad hjälper det om ändå inget byggs? Åter igen visas i SFS:s bostadsrapport att Skövde kommun inte håller måttet. Det räcker inte med att bara ge nya ägardirektiv utan vi måste dessutom skjuta till kapital, öronmärkta för att bygga studentbostäder och billiga hyresrätter. Det är dags att starta cementblandarna och sluta lova att ”Nästa år – då kommer det byggas!”.

Det är dags att ta ansvar för Skövdes framtid.

Evelin Frisk

Ordförande SSU Skövde

Att Skövde så gravt misslyckas med att erbjuda studenter någonstans att bo leder inte bara till att de som idag väljer Högskolan i Skövde inte har någonstans att bo, det gör även att studenter som annars hade valt att utbilda sig i Skövde nu söker sig till andra lärosäten. Vi behöver fler som pluggar i Skövde och som efter studier stannar kvar som bosatta och yrkesutövande. Den politik som den borgerliga majoriteten i Skövde för just nu skadar alltså både Högskolan på kort sikt och det lokala näringslivet på lång sikt. Vi behöver ge fler möjlighet att plugga i Skövde, inte färre.

Den antagna Vision 2025, med mål om 60 000 invånare år 2025, står och faller med huruvida studenter och unga kan bosätta sig i Skövde. Hur ska vi nå målet om inga har möjlighet att flytta hit?

Tidigare i år skrev Moderata företrädare i SLA (5/1) att Alliansen gett ägardirektiv till Skövdebostäder om att fler studentbostäder ska byggas för att stärka Högskolans attraktivitet. Det låter bra, men vad hjälper det om ändå inget byggs? Åter igen visas i SFS:s bostadsrapport att Skövde kommun inte håller måttet. Det räcker inte med att bara ge nya ägardirektiv utan vi måste dessutom skjuta till kapital, öronmärkta för att bygga studentbostäder och billiga hyresrätter. Det är dags att starta cementblandarna och sluta lova att ”Nästa år – då kommer det byggas!”.

Det är dags att ta ansvar för Skövdes framtid.

Evelin Frisk

Ordförande SSU Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.