27 aug 2016 06:00

27 aug 2016 06:00

Illa ställt inom psykiatrin

VÅRD:

Vad händer innanför väggarna på Sluten-Psykiatrin i Falköping? Allt mer personal mår dåligt, långa sjukskrivningstider är inget ovanligt, Ovanligt många som säger upp sig och söker sig till andra arbetsplatser, lönerna är katastrofala, skötarna drar ett tungt lass med våld, hot och obehagliga situationer.

Sjuksköterskorna får mest dela ut medicin och har knappt tid med patientsamtal. Det har blivit så många register och annat pappersarbete som tar bort värdefull tid från det som är det viktigaste - patienterna - oftast kommer de i andra hand.

I dagarna har Västra Götalandregionen gått ut med ett erbjudande om 3000 kronor extra till nyanställda sjuksköterskor. Men jag vill varna er, ni kommer ej att utvecklas här utan det som väntar er är en stressföljd och ofta hotfull miljö.

För ett par år sedan skrev någon en artikel om psykiatrin och arbetsmiljön, något som ledningen för Skas (Skaraborgs Läns Sjukhus) lät sina enhetschefer förhöra personal under obehagliga former för att få reda på vem som skrev artikeln. Man kontaktade även tidningen. Man fick dock inget ut av detta.

Arbetsmiljöverket har varit på besök och kritiserat på flertalet punkter och fel i arbetsmiljön, detta var i våras, Men nu är man tillbaka i gammalt mönster igen.

Enhetschefer har kommit och gått, de mår inte heller särskilt bra, och många kompetenta läkare har sökt sig till andra län eller sjukhus, Nu har man så lite personal att man slår i hop flera avdelningar och tar bort massor av vårdplatser.

Man hänvisar dessa till Öppenpsykiatrin som redan den är överbelastad, inte lätt att få tid där. När skall detta få ett slut och inse att man skall vara rädd om den personal man har.

Tack och lov har jag sökt mig vidare till annan verksamhet inom Psykiatrin och mår i dag mycket bättre

Missnöjd Sjuksköterska

Vad händer innanför väggarna på Sluten-Psykiatrin i Falköping? Allt mer personal mår dåligt, långa sjukskrivningstider är inget ovanligt, Ovanligt många som säger upp sig och söker sig till andra arbetsplatser, lönerna är katastrofala, skötarna drar ett tungt lass med våld, hot och obehagliga situationer.

Sjuksköterskorna får mest dela ut medicin och har knappt tid med patientsamtal. Det har blivit så många register och annat pappersarbete som tar bort värdefull tid från det som är det viktigaste - patienterna - oftast kommer de i andra hand.

I dagarna har Västra Götalandregionen gått ut med ett erbjudande om 3000 kronor extra till nyanställda sjuksköterskor. Men jag vill varna er, ni kommer ej att utvecklas här utan det som väntar er är en stressföljd och ofta hotfull miljö.

För ett par år sedan skrev någon en artikel om psykiatrin och arbetsmiljön, något som ledningen för Skas (Skaraborgs Läns Sjukhus) lät sina enhetschefer förhöra personal under obehagliga former för att få reda på vem som skrev artikeln. Man kontaktade även tidningen. Man fick dock inget ut av detta.

Arbetsmiljöverket har varit på besök och kritiserat på flertalet punkter och fel i arbetsmiljön, detta var i våras, Men nu är man tillbaka i gammalt mönster igen.

Enhetschefer har kommit och gått, de mår inte heller särskilt bra, och många kompetenta läkare har sökt sig till andra län eller sjukhus, Nu har man så lite personal att man slår i hop flera avdelningar och tar bort massor av vårdplatser.

Man hänvisar dessa till Öppenpsykiatrin som redan den är överbelastad, inte lätt att få tid där. När skall detta få ett slut och inse att man skall vara rädd om den personal man har.

Tack och lov har jag sökt mig vidare till annan verksamhet inom Psykiatrin och mår i dag mycket bättre

Missnöjd Sjuksköterska

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.