31 aug 2016 06:00

31 aug 2016 06:00

Dags att säga nej till ett dåligt förslag Levén!

Debatt:

Västsvenska Handelskammaren är positiv till storregioner, men då handlar det om funktionella regioner som speglar hur samhället är ordnat och hur människor rör sig. Vi anser att Indelningskommitténs har misslyckats med sitt nuvarande förslag – på flera sätt.

För det första presenteras inte ett förslag som motsvarar hur människor lever och arbetar. För det andra tänker man gå fram i två separata steg, vilket riskerar att öka skillnaderna mellan regionerna/landstingen, om det inte blir ett andra steg vid ett regeringsskifte 2018. För det tredje har kommittén varit dålig på att lyssna in och ta till sig synpunkter från näringslivet som bland annat diskuterat var Värmland, Sörmland och Jönköping bör inordnas i de nya regionerna.

Ansvaret för förslagen ligger hos kommittén men Västra Götalandsregionens politiker har nu ansvaret att säga nej till det förslag som lagts fram. Andra regionala politiker har kunnat säga nej och därför sluppit undermåliga förslag. Det borde även Skaraborgs moderata regionråd Gunilla Levén göra och inte acceptera den andrahandslösning som detta nu har blivit. Annars kanske Gunilla Levén kan förklara vad som blir bättre för de boende i Lidköping om Sunne ingår i samma region? Stärker det tillväxten i Västra Götaland så att det går att utveckla vården för framtiden? Tycker oppositionen, Alex Bergström (S), att det är ett bra förslag att gå ihop med Värmland? Kan han svara på varför en koppling till Värmland är bättre för Falköping än en till Mullsjö?

Sedan kan man fundera på hur många skaraborgare som överhuvudtaget hört talas om Indelningskommitténs förslag. När tänker egentligen regionpolitikerna ta den dialogen?

Som sagt, så är Västsvenska Handelskammaren för större regioner men då måste det vara rätt regioner som bildas vid samma tillfälle. Vill vi ha en region som hänger ihop och som människor kan förhålla sig till behöver tas hänsyn till infrastrukturplaner och hur näringslivet är sammankopplat etcetera. Kort och gott måste man fundera kring hur människor rör sig i vardagen.

Handelskammaren hade hellre sett ett Västsverige bestående av Västra Götaland, Halland och Jönköping. Argumenten är flera, men främst handlar det om just hur människor arbetar och pendlar, kommande och nuvarande infrastrukturplaner och om vilka som har en liknande näringslivsstruktur. Vad säger Levén (M) om en sådan lösning?

Kopplingen mellan Skaraborg och Jönköping är så naturlig att Habo och Mullsjö valde att bli en del av Jönköpings län för arton år sedan. Sedan finns riksvägarna 26 och 47 som binder ihop Skaraborg med Jönköping. Till vägarna kan man lägga 19 dagliga tågavgångar mellan Skövde och Jönköping. Trafiken är ett samarbete mellan Jönköpings Länstrafik, Västtrafik och Hallandstrafiken, vilket stärker vår tes om ett samband.

Värmland skulle också gynnas av en annan lösning. För Värmlands del anser vi att den naturliga kopplingen är Svealandsregionen. Värmlands utveckling skulle bli starkare som en del av länken mellan Stockholm och Oslo, inte som en länk mellan Dalarna och Göteborg.

Bjarne Pettersson

regionchef Västsvenska Handelskammaren

Stefan Gustavsson

näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är positiv till storregioner, men då handlar det om funktionella regioner som speglar hur samhället är ordnat och hur människor rör sig. Vi anser att Indelningskommitténs har misslyckats med sitt nuvarande förslag – på flera sätt.

För det första presenteras inte ett förslag som motsvarar hur människor lever och arbetar. För det andra tänker man gå fram i två separata steg, vilket riskerar att öka skillnaderna mellan regionerna/landstingen, om det inte blir ett andra steg vid ett regeringsskifte 2018. För det tredje har kommittén varit dålig på att lyssna in och ta till sig synpunkter från näringslivet som bland annat diskuterat var Värmland, Sörmland och Jönköping bör inordnas i de nya regionerna.

Ansvaret för förslagen ligger hos kommittén men Västra Götalandsregionens politiker har nu ansvaret att säga nej till det förslag som lagts fram. Andra regionala politiker har kunnat säga nej och därför sluppit undermåliga förslag. Det borde även Skaraborgs moderata regionråd Gunilla Levén göra och inte acceptera den andrahandslösning som detta nu har blivit. Annars kanske Gunilla Levén kan förklara vad som blir bättre för de boende i Lidköping om Sunne ingår i samma region? Stärker det tillväxten i Västra Götaland så att det går att utveckla vården för framtiden? Tycker oppositionen, Alex Bergström (S), att det är ett bra förslag att gå ihop med Värmland? Kan han svara på varför en koppling till Värmland är bättre för Falköping än en till Mullsjö?

Sedan kan man fundera på hur många skaraborgare som överhuvudtaget hört talas om Indelningskommitténs förslag. När tänker egentligen regionpolitikerna ta den dialogen?

Som sagt, så är Västsvenska Handelskammaren för större regioner men då måste det vara rätt regioner som bildas vid samma tillfälle. Vill vi ha en region som hänger ihop och som människor kan förhålla sig till behöver tas hänsyn till infrastrukturplaner och hur näringslivet är sammankopplat etcetera. Kort och gott måste man fundera kring hur människor rör sig i vardagen.

Handelskammaren hade hellre sett ett Västsverige bestående av Västra Götaland, Halland och Jönköping. Argumenten är flera, men främst handlar det om just hur människor arbetar och pendlar, kommande och nuvarande infrastrukturplaner och om vilka som har en liknande näringslivsstruktur. Vad säger Levén (M) om en sådan lösning?

Kopplingen mellan Skaraborg och Jönköping är så naturlig att Habo och Mullsjö valde att bli en del av Jönköpings län för arton år sedan. Sedan finns riksvägarna 26 och 47 som binder ihop Skaraborg med Jönköping. Till vägarna kan man lägga 19 dagliga tågavgångar mellan Skövde och Jönköping. Trafiken är ett samarbete mellan Jönköpings Länstrafik, Västtrafik och Hallandstrafiken, vilket stärker vår tes om ett samband.

Värmland skulle också gynnas av en annan lösning. För Värmlands del anser vi att den naturliga kopplingen är Svealandsregionen. Värmlands utveckling skulle bli starkare som en del av länken mellan Stockholm och Oslo, inte som en länk mellan Dalarna och Göteborg.

Bjarne Pettersson

regionchef Västsvenska Handelskammaren

Stefan Gustavsson

näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.