31 aug 2016 06:00

31 aug 2016 06:00

Ett märkligt dokument om lärarlöner

Skolan:

I Skövde kommun tycks insikten helt saknas. Det antyder det märkliga dokumentet ”Lönekriterier 2016 för lärare”. Enligt nämnda dokument skall lärarnas löner årligen bestämmas genom att varje lärare betygsätts inom följande fyra huvudområden:

1. Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, social kompetens (1)

2. Engagemang, initiativförmåga, självständighet, (2)

3. Ansvarstagande, arbetsresultat (7)

4. Användbarhet, flexibilitet (3)

Siffrorna inom parentes anger antal betyg i varje huvudområde. Betygsskalan innehåller fyra steg: Uppfyller inte förväntningar, uppfyller förväntningar, utmärker sig, förebild.

Varje lärare skall alltså årligen få 13 betyg och dessa skall sättas av den rektor som är lärarens ”chefspedagog”. Samtliga betyg baseras på subjektiva, omätbara omdömen som inte kan kontrolleras. Inte blir det bättre av att chefspedagogernas kompetens starkt kan ifrågasättas. Rättssamhällets krav om objektivitet och saklighet negligeras fullständigt. Traditionella mätbara meriter som dokumenterad utbildning, dokumenterad intellektuell kapacitet och dokumenterade erfarenheter har följaktligen inte längre någon betydelse, inte heller undervisningens nivå och svårighetsgrad. Godtycke och vänskapskorruption ges fritt spelrum.

Lönekriterierna är inget annat än rappakalja. Det är för mig ofattbart, att tjänstemän och fackliga representanter kan utarbeta ett sådant dokument och att detta reservationslöst anammas av kommunfullmäktige. Dokumentet demonstrerar med deprimerande tydlighet att kommunaliseringen är den största katastrof som drabbat vårt skolsystem.

Johan Järemo

I Skövde kommun tycks insikten helt saknas. Det antyder det märkliga dokumentet ”Lönekriterier 2016 för lärare”. Enligt nämnda dokument skall lärarnas löner årligen bestämmas genom att varje lärare betygsätts inom följande fyra huvudområden:

1. Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, social kompetens (1)

2. Engagemang, initiativförmåga, självständighet, (2)

3. Ansvarstagande, arbetsresultat (7)

4. Användbarhet, flexibilitet (3)

Siffrorna inom parentes anger antal betyg i varje huvudområde. Betygsskalan innehåller fyra steg: Uppfyller inte förväntningar, uppfyller förväntningar, utmärker sig, förebild.

Varje lärare skall alltså årligen få 13 betyg och dessa skall sättas av den rektor som är lärarens ”chefspedagog”. Samtliga betyg baseras på subjektiva, omätbara omdömen som inte kan kontrolleras. Inte blir det bättre av att chefspedagogernas kompetens starkt kan ifrågasättas. Rättssamhällets krav om objektivitet och saklighet negligeras fullständigt. Traditionella mätbara meriter som dokumenterad utbildning, dokumenterad intellektuell kapacitet och dokumenterade erfarenheter har följaktligen inte längre någon betydelse, inte heller undervisningens nivå och svårighetsgrad. Godtycke och vänskapskorruption ges fritt spelrum.

Lönekriterierna är inget annat än rappakalja. Det är för mig ofattbart, att tjänstemän och fackliga representanter kan utarbeta ett sådant dokument och att detta reservationslöst anammas av kommunfullmäktige. Dokumentet demonstrerar med deprimerande tydlighet att kommunaliseringen är den största katastrof som drabbat vårt skolsystem.

Johan Järemo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.