31 aug 2016 06:00

31 aug 2016 09:46

Kom och köp konserverad gröt!

RYDSKOLAN

Så kan det gå då grundläggande kommunala verksamheter blir "business”. Skolor ska konkurrera med varandra om elever och lärare för att ”affärerna” ska gå ihop. Det ska bli intressant hur man ska göra då man i framtiden ska rekrytera kommundirektörer, skolchefer etcetera. Filmen om verksamheten i stadshuset kan bli riktigt intressant om man på samma sätt ska vara "lockande” till presumtiva nya chefer.

Kommunen ska inte behöva ”sticka ut” för att rekrytera chefer. Ska man lägga en halv miljon varje gång man ska rekrytera en rektor? Börja räkna vad detta kommer att innebära när man sedan börjar addera rekryteringar till andra verksamheter inom kommunen. Det borde vara självklart för politiker att sträva efter en bra och likvärdig utbildning för våra barn oavsett vilken skola eller vilken kommun man bor i. Använd de resurser som finns i form av personal, lokaler och finanser och stötta dem där de verkar istället för att medverka till denna växande splittring som uppstår då man skapar konkurrensförhållande mellan skolor och personal.

Förutom att filmen ger en falsk bild av verkligheten speglar den på ett verkligt tydligt sätt hur skolpolitiken kan resultera i rena dumheterna. Det gamla talesättet; allt går att sälja med mördande reklam – kom och köp konserverad gröt, skulle kunna passa som beskrivning på dessa bondfångerikonster. Vi får hoppas att eventuella sökande till rektorstjänsten är bättre på att hålla sig till sanningen än vad filmen ger uttryck för.

Jan-Åke Kjellberg

Kommunen ska inte behöva ”sticka ut” för att rekrytera chefer. Ska man lägga en halv miljon varje gång man ska rekrytera en rektor? Börja räkna vad detta kommer att innebära när man sedan börjar addera rekryteringar till andra verksamheter inom kommunen. Det borde vara självklart för politiker att sträva efter en bra och likvärdig utbildning för våra barn oavsett vilken skola eller vilken kommun man bor i. Använd de resurser som finns i form av personal, lokaler och finanser och stötta dem där de verkar istället för att medverka till denna växande splittring som uppstår då man skapar konkurrensförhållande mellan skolor och personal.

Förutom att filmen ger en falsk bild av verkligheten speglar den på ett verkligt tydligt sätt hur skolpolitiken kan resultera i rena dumheterna. Det gamla talesättet; allt går att sälja med mördande reklam – kom och köp konserverad gröt, skulle kunna passa som beskrivning på dessa bondfångerikonster. Vi får hoppas att eventuella sökande till rektorstjänsten är bättre på att hålla sig till sanningen än vad filmen ger uttryck för.

Jan-Åke Kjellberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.