31 aug 2016 06:00

31 aug 2016 06:00

Varför förtalar skolchefen Ryd?

Rydskolan:

Skolchefen måste avgå omedelbart! Han är inte rätt person att leda skolan och dess utveckling, med tanke på hans bristande omdöme om Ryd, ett område där han själv inte varit bosatt och inte har någon kunskap om.

Han har använt 500 000 kronor av skattebetalarnas pengar för att förnedra personalen. Omdömeslöst och oanständigt!

Rydskolan är en fin skola med engagerad personal. Skolan har under årens lopp utbildat många elever som har betydligt mer kvalificerade yrken än den som skolchefen tycks ha. Att framställa en sådan skräpfilm för att rekrytera en rektor till Ryd är fullständigt obegripligt.

Det är inte fel på lärarna och övrig personal. Det är fel på de politiker som smutskastat skolan och Ryd. De som talar illa om skolan och Ryd har aldrig varit bosatta i området eller haft barn på skolan.

Själv har jag haft ett radhus i Ryd i 40 år. Jag har haft två barn i förskolan och grundskolan. Båda har kvalificerade yrken tack vare lärarna på skolan, som på ett engagerat sätt lagt grunden för deras fortsatta studier. Jag känner dessutom till mängder av elever som idag har mycket kvalificerade yrken, tack vare en engagerad personal. De är både jurister, ekonomer, lärare, ingenjörer, läkare, docenter och många fler yrken som kräver hög utbildning.

Det är politiska beslut som ligger till grund för alla försämringar. Kvalificerade missbedömningar är orsaken, där felaktiga beslut har orsakat de problem som skolan har idag.

Att anlita en konsult för att göra en film som svartmålar Ryd och skolan visar på bristande omdöme. Skolchefen måste avgå genast! Han är inte kvalificerad att leda en skolorganisation som fördömer en stadsdel utan att ha kunskap om densamma och skolan i området, dessutom för stora pengar, som kunde användas till att utveckla skolan positivt.

Bengt Sjökvist

Skolchefen måste avgå omedelbart! Han är inte rätt person att leda skolan och dess utveckling, med tanke på hans bristande omdöme om Ryd, ett område där han själv inte varit bosatt och inte har någon kunskap om.

Han har använt 500 000 kronor av skattebetalarnas pengar för att förnedra personalen. Omdömeslöst och oanständigt!

Rydskolan är en fin skola med engagerad personal. Skolan har under årens lopp utbildat många elever som har betydligt mer kvalificerade yrken än den som skolchefen tycks ha. Att framställa en sådan skräpfilm för att rekrytera en rektor till Ryd är fullständigt obegripligt.

Det är inte fel på lärarna och övrig personal. Det är fel på de politiker som smutskastat skolan och Ryd. De som talar illa om skolan och Ryd har aldrig varit bosatta i området eller haft barn på skolan.

Själv har jag haft ett radhus i Ryd i 40 år. Jag har haft två barn i förskolan och grundskolan. Båda har kvalificerade yrken tack vare lärarna på skolan, som på ett engagerat sätt lagt grunden för deras fortsatta studier. Jag känner dessutom till mängder av elever som idag har mycket kvalificerade yrken, tack vare en engagerad personal. De är både jurister, ekonomer, lärare, ingenjörer, läkare, docenter och många fler yrken som kräver hög utbildning.

Det är politiska beslut som ligger till grund för alla försämringar. Kvalificerade missbedömningar är orsaken, där felaktiga beslut har orsakat de problem som skolan har idag.

Att anlita en konsult för att göra en film som svartmålar Ryd och skolan visar på bristande omdöme. Skolchefen måste avgå genast! Han är inte kvalificerad att leda en skolorganisation som fördömer en stadsdel utan att ha kunskap om densamma och skolan i området, dessutom för stora pengar, som kunde användas till att utveckla skolan positivt.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.