01 sep 2016 06:00

01 sep 2016 06:00

Dålig framförhållning

Sjukvården:

Bristen på personal inom vården betonas varje sommar, det är säkert sant. Men samtidigt förvånar jag mig över en kallelse daterad 22/8 för undersökning 29/8 med restriktioner en vecka innan, hur skall man klara detta? Vem tänker?

Patient

Bristen på personal inom vården betonas varje sommar, det är säkert sant. Men samtidigt förvånar jag mig över en kallelse daterad 22/8 för undersökning 29/8 med restriktioner en vecka innan, hur skall man klara detta? Vem tänker?

Patient

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.