01 sep 2016 06:00

01 sep 2016 06:00

Låt eleverna gå av på närmaste hållplats

Skolskjutsar:

Angående skolskjutsar till/från Skultorp gällande elever i årskurs 7 så verkar det som vi inte kommer närmare ett ”riktigt ”busskort. Vi har en vädjan till Skövde kommun att tillmötesgå eleverna och föräldrar genom att låta Hellbergs buss på hemresan från skolan få tillstånd att stanna på de sex busshållplatser som finns i innerområdet i Skultorp så att alla elever kan gå av på ”sin” hållplats som finns närmast hemmet. En del elever åker förbi sitt hem för att de måste gå av på hänvisad busshållplats och sen gå tillbaka 20 minuter, de har redan långa dagar.

Föräldrar och elever

via Britt-Marie Nyman

Angående skolskjutsar till/från Skultorp gällande elever i årskurs 7 så verkar det som vi inte kommer närmare ett ”riktigt ”busskort. Vi har en vädjan till Skövde kommun att tillmötesgå eleverna och föräldrar genom att låta Hellbergs buss på hemresan från skolan få tillstånd att stanna på de sex busshållplatser som finns i innerområdet i Skultorp så att alla elever kan gå av på ”sin” hållplats som finns närmast hemmet. En del elever åker förbi sitt hem för att de måste gå av på hänvisad busshållplats och sen gå tillbaka 20 minuter, de har redan långa dagar.

Föräldrar och elever

via Britt-Marie Nyman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.