01 sep 2016 06:00

01 sep 2016 06:00

Sök annat jobb!

Rydskolan:

Sektorchefen för barn och utbildning Gustav Olsson och grundskolechefen Pernilla Engqvist försvarar de kostsamma tokerierna med dårars envishet och det påvisar bara hur uppseendeväckande idiotiskt hela upplägget är, skäms på er och sök annat jobb omedelbart.

En förklaring till hela spektaklet kan vara missnöje med att skolorna i S:a Ryd inte blev friskolor för detta är ingen hemlighet att det önskemålet stod väldigt högt på de bestämmande politikernas bord i fullmäktige och därav nedläggningen av Fjärilskolan och högstadiet i Ryd, nu har dessbättre både högstadiet och Fjärilsskolan återfått sin identitet förutom i filmen om Rydsskolan då tyvärr.

Kent Rohdin

Sektorchefen för barn och utbildning Gustav Olsson och grundskolechefen Pernilla Engqvist försvarar de kostsamma tokerierna med dårars envishet och det påvisar bara hur uppseendeväckande idiotiskt hela upplägget är, skäms på er och sök annat jobb omedelbart.

En förklaring till hela spektaklet kan vara missnöje med att skolorna i S:a Ryd inte blev friskolor för detta är ingen hemlighet att det önskemålet stod väldigt högt på de bestämmande politikernas bord i fullmäktige och därav nedläggningen av Fjärilskolan och högstadiet i Ryd, nu har dessbättre både högstadiet och Fjärilsskolan återfått sin identitet förutom i filmen om Rydsskolan då tyvärr.

Kent Rohdin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.